หน้าหลัก

February, 2019

 

สะพานมอญ-บ้านอีต่อง


คีรีวง ชุมชนที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ก่อนเข้าไปคีรีวง  ผ่านเส้นทางนครศรีธรรมราช -ช้างกลางครั้งคราใด ต้องแวะกราบไหว้ อีกสถานที่หนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช                                                     บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย (ปัจจุบัน) คือศาลาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ซึ่งศาลาแห่งนี้ ตั้งอยู่ตรงที่เขาธง  รอยต่อระหว่าง อำเภอลานสกา และ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ถนนเริ่มขึ้นเขาชัน เรียกว่า “เขาธง” อันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ.ลานสกา ..บนเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่ได้ชื่อว่า ที่นี่ คือ หลังคาของภาคใต้                                          ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ (เขาธง) นครศรีธรรมราช เสร็จจากการกราบไหว้พ่อท่าน เพื่อขอพรและเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ก็เดินทางตรงไปทางลานสะกา เพื่อไปยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้….คีรีวง วันหยุดของคีรีวง…คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวมากมายจริงๆ        สะพานท่าดีแห่งนี้  เป็นไฮไลต์จุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ครั้งหนึ่งที่คีรีวง            อ่านรายเอียด


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  มีพื้นที่ประมาณ  ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร (๒๕๐,๐๐๐ ไร่) ครอบคลุมอำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและเกาะ มีเขาหินปูนรูปร่างต่าง ๆ  สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ช่วงที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่           เกาะปันหยี  เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ ๑ไร่ มีบ้านเรือน ๒๐๐ หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ขายของที่ระลึกและขายอาหาร           เขาพิงกัน  เป็นเกาะที่อยู่บนหาด เหตุที่ชื่อนี้เพราะภูเขาหินแตกออกจากกัน หินที่เล็กกว่าเลื่อนลงมา ฐานจมลงไปในดินแยกห่างจากกัน ส่วนด้านบนยังคงพิงกันอยู่ ด้านหลังของเขาพิงกันมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็น “เขาตะปู” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเจมส์บอนด์” มีลักษณะเหมือนตะปู อยู่กลางน้ำ อุทยานฯ เก็บค่าขึ้นเกาะชมเขาพิงกัน ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท เขาหมาจู  อยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี เขาหมาจู เป็นภูเขาหินมีลักษณะคล้ายรูปสุนัขแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัวและหางเป็นพู่ เขาเขียน หรือ ภาพเขียนสี  อยู่ระหว่างทางไปยังเกาะปันหยี บริเวณหน้าผาจะมีรูปเขียนอายุไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ปี เป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ สันนิษฐานว่าวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่มาพักหลบมรสุม ถ้ำลอด  เป็นเกาะกลางน้ำมีช่องเป็นปากถ้ำกว้าง ๕๐ เมตร สูง ๔๐ เมตร เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านไปทางอีกด้านของถ้ำได้ น็นบนเพดานถ้ำมีหินย้อย เกาะพนัก  เป็นเกาะที่สวยงามอ่านรายเอียด


สวนวลัยลักษณ์ สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)ปัจจุบันมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบันได้พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในทุกๆด้าน  ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาที่มาจากทั่วประเทศ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนา ที่สัมผัสได้ชัดเจนในขณะนี้ คือ การพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของอาคารมหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มีเนื้อที่มากถึง  10,800  กว่าไร่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุุบัน ยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญมหาวิทยาลัย มีแผนงานที่จะเปิดศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2564 และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก มาแล้วสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะอยู่ทางด้านขวามือ เมื่อผ่านถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเข้ามา ผ่านป้อมยามรักษาการ จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้       ดอกสวนสาธารณะที่นี่ มีขนาดใหญ่ มาก มีการประดับ ประดา จัดสวนด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด                                               จุดเช็คอินแห่งใหม่ ของคนท่าศาลา สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมีการพัฒนาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับอ่านรายเอียด


พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบเมืองมาเก๊า

“มาเก๊า”เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งภายในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางหลั่งไหลไปเยี่ยมชมเกาะมหัศจรรย์แห่งนี้  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความหลายหลายทางด้านสถาปัตยกรรม และความเจริญรุ่งเรืองจากอดีต…สู่ปัจจุบัน                                             ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า ประกอบด้วยอนุสรณ์สถานโบราณ 20 แห่งละจตุรัสในใจกลางเมือง เขตประวัติศาสตร์ที่เรียกรวมกันว่า “ศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊า” และได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี 2005 ปัจจุบันอนุสรณ์สถานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยังคงอยู่ของการผสมผสานกันและการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกในประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊า – คุณจะได้พบกับมรดกที่งดงามและเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มากมาย                                                   ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า                                                    อาคารด้านหน้าอาคารสนามบินมาเก๊า ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลกอ่านรายเอียด


วัดถ้ำสุวรรณคูหา

หมู่ 2 ตำบล/แขวงกระโสม อำเภอ/เขตตะกั่วทุ่ง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 วัดถ้ำสุวรรณคูหา หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง บริเวณใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวพังงา วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นวัดที่เก่าแก่ทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ ตัววัดตั้งอยู่ภายในภูเขาที่มีถ้ำน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากเรียงอยู่ต่อๆกัน แต่ละถ้ำมีชื่อเรียกต่างๆกัน อาทิ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด ฯ ส่วนทางประวัติศาสตร์วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นถ้ำที่ในอดีตพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาประพาส ดังที่เห็นภายในถ้ำมีพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยจารึกอยู่ ถ้ำที่สำคัญที่สุดภายในวัดถ้ำสุวรรณคูหาคือถ้ำมืด ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามมาก ถ้ำอื่นๆจะอยู่ลึกเข้าไปเป็นถ้ำตามธรรมชาติที่มีความสวยงามอลังการ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมวัดถ้ำสุวรรณคูหาจึงได้ทั้งทำบุญและเที่ยวธรรมชาติไปพร้อมๆกัน นอกจากนั้นวัดถ้ำสุวรรณคูหายังเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาตินิยมแวะเข้ามาเที่ยวชมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ส่วนมากจากโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงาจากจังหวัดต่างๆ ด้านนอกเต็มไปด้วยฝูงลิง สามารถให้อาหารลิงได้อย่างสนุกสนาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดถ้ำ” เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพังงา วัดนี้มีความน่าสนใจมากเนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีภายในวัดมีถ้ำขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนี้ยังมีถ้ำน้อยใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด ถ้ำแก้ว ถ้ำผึ้ง ถ้ำครัว และถ้ำบน ซึ่งเป็นถ้ำสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปไหว้พระในถ้ำใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถ้ำอื่นๆ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆ ประดิษฐานอยู่หลายองค์ โดยเฉพาะพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีความงดงามมากมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งพระครูวินัย สารนิเทศ เจ้าอาวาสได้จัดทำไว้บริเวณกุฏิ มีวัตถุโบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยชิ้น นอกจากนี้ยังมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หลายพระองค์อยู่ภายในถ้ำด้วย บริเวณทางด้านซ้ายมือของทางเข้าถ้ำ ด้านหลังของร้านค้า ที่จำหน่ายอาหารและของที่ระลึกต่างๆภายในมีบริเวณวัด จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปให้อาวหารลิงที่ลงมาจากภูเขา เพื่อมารอรับอาหารจากนักท่องเที่ยววัดนี้ ทุกวันนี้ เป็นจุดนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแถวพังงา มาแวะพักให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของถ้ำ และให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป หยอกล้อ เล่นกับลิง ในแต่ละวัน จะมีทั้งรถตู้ รถบัส เนืองแน่น เต็มลานจอดของวัดทางเข้าชมถ้ำ และชมพระพุทธไสยาสน์ ที่อยู่ภายในถ้ำจุดจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียนสักการะบูชา และให้เช่าวัตถุมงคลต่างๆ วัดถ้ำสุวรรณคูหา หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง บริเวณใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวพังงา วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นวัดที่เก่าแก่ทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ ตัววัดตั้งอยู่ภายในภูเขาที่มีถ้ำน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากเรียงอยู่ต่อๆกัน แต่ละถ้ำมีชื่อเรียกต่างๆกัน อาทิ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด ฯ ส่วนทางประวัติศาสตร์วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นถ้ำที่ในอดีตพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาประพาสอ่านรายเอียด


ชายทะเลเขาหลัก

ชายทะเลเขาหลัก  ห่างจากอำเภอตะกั่วป่า ๓๒ กิโลเมตร บริเวณชายหาดกว้างและมีหินก้อนเล็กใหญ่เรียงรายอยู่มากมาย สามารถเล่นน้ำได้ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงาม เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวสน ต้นมะพร้าวริมชายหาด นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของสถานที่พักหลายแห่ง และฝั่งตรงข้ามทางเข้าอุทยานฯ เป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อเขาหลัก  ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนในพื้นที่          อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่  อยู่ห่างจากอำเภอตะกั่วป่า ๓๓ กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๔ บริเวณกิโลเมตรที่ ๕๙ ให้เลี้ยวขวา ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๔ มีพื้นที่ ๑๒๕ ตารางกิโลเมตร(๗๘,๑๒๕ ไร่) ครอบคลุมพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอกะปง และอำเภอเมือง พื้นที่อุทยานฯ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว  และเขาปลายบางโต๊ะ  เป็นป่าดงดิบมีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น  ไม้ยาง พะยอม หลุมพอ บุนนาค ตะเคียนทอง และกระบาก  มียอดเขาสูงที่สุด ๑,๐๗๗ เมตรจากระดับน้ำทะเล  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดพังงา ได้แก่ แม่น้ำพังงา  และแม่น้ำตะกั่วป่า ส่วนสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่  สมเสร็จ เลียงผา ลิง ค่าง กวาง เก้ง นกหว้า นกเงือก นกหัวขวาน และนกปรอด  อุทยานฯ


บ้านย่าจัน

ม.3 ต.เทพกระษัตรี (เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี) อำเภอถลาง บ้านเก่าย่าจันย่ามุก เป็นสถานที่สำคัญเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และปูชนียบุคคลสำคัญของถลาง เป็นที่ตั้งของศาล “บ้านย่า” (ย่าจัน ย่ามุก) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวถลาง ภายในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้ภายในมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น มีศาลาและที่นั่งพักผ่อน มีป้ายบรรยายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ   ผู้สนใจสามารถเข้าสักการะศาลบ้านย่า และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าไปยังพื้นที่บ้านเก่าย่าจันย่ามุกนี้อาจยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากล้อมรอบไปด้วยที่ดินเอกชน ถนนทางเข้าเส้นเล็กและเป็นหินบด   บ้านท้าวเทพกระษัตรี   ถ้าขับรถออกจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางสนามบินหรือพังงา ผ่านไปผ่านมาตรงแยกบ้านเคียน จะมีป้ายแนะนำ คนภูเก็ต เรียกว่า”บ้านย่ามุก”Lady Chan”s House ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรผู้ร่วมรบปกป้องเมืองถลางจากข้าศึกในสงครามเก้าทัพ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยความกล้าหาญและจิตใจเข้มแข็งของท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559    เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี  เห็นความสำคัญของวีรกรรมดังกล่าว จึงได้เข้ามาร่วมฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ โดยการสร้างบ้านจำลองของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ลักษณะของบ้านจะเป็นบ้านเรือนไทยชั้นเดียว ใต้ถุนยกสูง ขนาดกว้างไม่เกิน 9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร พื้นที่โดยรอบ 126 ตารางเมตร ให้เป็นสถานที่ไว้สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภายในมีรูปปั้นจำลองของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร มีห้องนอนจำลอง ห้องครัวทำอาหารจำลอง และ ห้องทำงานจำลองของท่าน        


วัดหว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน

ฮ่องกง (อังกฤษ: Hong Kong; อักษรจีน: 香港) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(อังกฤษ: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; จีน: 中華人民共和國香港特别行政區) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.2 และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจำนวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930ฮ่องกง วันนี้เนืองแน่นไปด้วยประชากร ที่มีมากถึง 7ล้านกว่าคน และที่สำคัญฮ่องกง ยังเป็นจุดหมายปลายทางทางด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวฮ่องกงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี คนไทย ก็เป็นชนชาติหนึ่งที่นิยมชมชอบเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว ไปกับกรุ๊ฟทัวร์หรือไปกับครอบครัว  โดยเฉพาะคนไทย เชื้อสายจีนแล้ว จะชอบเป็นพิเศษ ในปีหนึ่งต้องไปเดินทางไหว้พระในฮ๋องกง ขอโชค ขอลาภ กับเทพเจ้า ตามวัดต่างๆที่มีอยู่ทั่วเกาะวัดหวังต้าเซียนชื่อที่คนไทยคุ้นอีกวัดหนึ่งหรือวัดหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple)  เป็นวัดในลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝั่งเกาลูน ตั้งชื่อตามนักบวชลัทธิเต๋า หว่อง ชิวปิง (黃初平) ที่มี่ชื่อเสียงแถบตอนใต้ของจีน ในยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก และได้รับการนับถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีความสามารถในการรักษาโรค  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921วัดหว่องไท่ซิน เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเดินทางมาเสี่ยงเซียมซี และให้หมอดูทำนายโชคชะตา  และยังเป็นวัดเพียงวัดเดียวในฮ่องกง ที่สามารถจัดพิธีมงคลสมรสในวัดได้                             รูปปั้นเทพเจ้าและนักษัตรประจำปีเกิดที่ประดับประดาอยู่ตรงด้านหน้าของวัดเป็นอีกวัดหนึ่งในฮ่องกง ที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวชาวไทย ทุกคณะทุกทัวร์จะไม่พลาดที่จะไปเที่ยวชมวัดนี้ ที่นี่ จะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนในลัทธิเต๋า ในแต่ละวัน จะเนืองแน่นไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายชาติ หลายภาษา โดยเฉพาะชาวไทย เชื้อสายจีนและคนจีนฮ่องกง ที่นี่จึงเป็นที่นิยมในการไหว้พระขอพร ที่ต้องการ ไม่ว่าจะในเรื่อความสำเร็จ ขอโชคขอลาภ พื้นที่บริเวณวัดจึงเนืองแน่นไปด้วยคนจีน และนักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆ และสำหรับคนไทยแล้วอ่านรายเอียด


ทะเลแหวก

ทะเลแหวก  ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับเกาะปอดะ  ประกอบด้วยเกาะทัพ เกาะหม้อ และเกาะไก่ จะเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน เสมือนทะเลแหวกออกจนกลายเป็นหาดทรายสีขาวสะอาด เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะในช่วง ๕ วัน ของก่อนและหลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ฤดูกาลท่องเที่ยวคือเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี สามารถเช่าเรือได้จากบริเวณอ่าวนาง ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที ราคาเรือหางยาวเที่ยวไป-กลับคนละ ๓๐๐ บาท