หน้าหลัก

Sunday, February 24th, 2019

 

สวนวลัยลักษณ์ สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)ปัจจุบันมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบันได้พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในทุกๆด้าน  ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาที่มาจากทั่วประเทศ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนา ที่สัมผัสได้ชัดเจนในขณะนี้ คือ การพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของอาคารมหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มีเนื้อที่มากถึง  10,800  กว่าไร่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุุบัน ยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญมหาวิทยาลัย มีแผนงานที่จะเปิดศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2564 และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก มาแล้วสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะอยู่ทางด้านขวามือ เมื่อผ่านถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเข้ามา ผ่านป้อมยามรักษาการ จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้       ดอกสวนสาธารณะที่นี่ มีขนาดใหญ่ มาก มีการประดับ ประดา จัดสวนด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด                                               จุดเช็คอินแห่งใหม่ ของคนท่าศาลา สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมีการพัฒนาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับอ่านรายเอียด


พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบเมืองมาเก๊า

“มาเก๊า”เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งภายในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางหลั่งไหลไปเยี่ยมชมเกาะมหัศจรรย์แห่งนี้  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความหลายหลายทางด้านสถาปัตยกรรม และความเจริญรุ่งเรืองจากอดีต…สู่ปัจจุบัน                                             ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า ประกอบด้วยอนุสรณ์สถานโบราณ 20 แห่งละจตุรัสในใจกลางเมือง เขตประวัติศาสตร์ที่เรียกรวมกันว่า “ศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊า” และได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี 2005 ปัจจุบันอนุสรณ์สถานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยังคงอยู่ของการผสมผสานกันและการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกในประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊า – คุณจะได้พบกับมรดกที่งดงามและเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มากมาย                                                   ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า                                                    อาคารด้านหน้าอาคารสนามบินมาเก๊า ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลกอ่านรายเอียด