หน้าหลัก

Tuesday, February 26th, 2019

 

คีรีวง ชุมชนที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ก่อนเข้าไปคีรีวง  ผ่านเส้นทางนครศรีธรรมราช -ช้างกลางครั้งคราใด ต้องแวะกราบไหว้ อีกสถานที่หนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช                                                     บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย (ปัจจุบัน) คือศาลาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ซึ่งศาลาแห่งนี้ ตั้งอยู่ตรงที่เขาธง  รอยต่อระหว่าง อำเภอลานสกา และ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ถนนเริ่มขึ้นเขาชัน เรียกว่า “เขาธง” อันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ.ลานสกา ..บนเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่ได้ชื่อว่า ที่นี่ คือ หลังคาของภาคใต้                                          ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ (เขาธง) นครศรีธรรมราช เสร็จจากการกราบไหว้พ่อท่าน เพื่อขอพรและเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ก็เดินทางตรงไปทางลานสะกา เพื่อไปยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้….คีรีวง วันหยุดของคีรีวง…คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวมากมายจริงๆ        สะพานท่าดีแห่งนี้  เป็นไฮไลต์จุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ครั้งหนึ่งที่คีรีวง            อ่านรายเอียด


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  มีพื้นที่ประมาณ  ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร (๒๕๐,๐๐๐ ไร่) ครอบคลุมอำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและเกาะ มีเขาหินปูนรูปร่างต่าง ๆ  สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ช่วงที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่           เกาะปันหยี  เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ ๑ไร่ มีบ้านเรือน ๒๐๐ หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ขายของที่ระลึกและขายอาหาร           เขาพิงกัน  เป็นเกาะที่อยู่บนหาด เหตุที่ชื่อนี้เพราะภูเขาหินแตกออกจากกัน หินที่เล็กกว่าเลื่อนลงมา ฐานจมลงไปในดินแยกห่างจากกัน ส่วนด้านบนยังคงพิงกันอยู่ ด้านหลังของเขาพิงกันมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็น “เขาตะปู” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเจมส์บอนด์” มีลักษณะเหมือนตะปู อยู่กลางน้ำ อุทยานฯ เก็บค่าขึ้นเกาะชมเขาพิงกัน ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท เขาหมาจู  อยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี เขาหมาจู เป็นภูเขาหินมีลักษณะคล้ายรูปสุนัขแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัวและหางเป็นพู่ เขาเขียน หรือ ภาพเขียนสี  อยู่ระหว่างทางไปยังเกาะปันหยี บริเวณหน้าผาจะมีรูปเขียนอายุไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ปี เป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ สันนิษฐานว่าวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่มาพักหลบมรสุม ถ้ำลอด  เป็นเกาะกลางน้ำมีช่องเป็นปากถ้ำกว้าง ๕๐ เมตร สูง ๔๐ เมตร เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านไปทางอีกด้านของถ้ำได้ น็นบนเพดานถ้ำมีหินย้อย เกาะพนัก  เป็นเกาะที่สวยงามอ่านรายเอียด