หน้าหลัก

Friday, March 1st, 2019

 

ชายหาดแหลมหงา เกาะสิเหร่

แหลมหงา เป็นชายหาดเล็กๆอีกแห่งหนึ่งอยู่บนเกาะสิเหร่…หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นชายหาดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นชายหาดหลักในด้านการท่องเที่ยว ในปัจจุบันชายหาดแห่งนี้ ยังเป็นชายหาดที่เป็นธรรมชาติอยู่มาก เป็นชายหาดดิบๆที่ไร้ซึ่งการพัฒนา จึงไม่ได้มีการส่งเสริมให้เป็นชายหาดเพื่อการท่องเที่ยวเหมือนแหล่งท่องเที่ยวหลักอื่นๆในภูเก็ต การเดินทาง จากตัวเมืองภูเก็ต…ขับรถตรงไปเกาะสิเหร่ (ทางไปท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหลายแห่ง) ไปตามถนนศรีสุทัศน์ ข้ามสะพานเกาะสิเหร่ผ่านจุดชมลิงเกาะสิเหร่ การยางแห่งประเทศไทยไปตามถนนเทพประทาน ขับตรงไปจนถึงวงเวียนเกาะสิเหร่(สถานีตำรวจเกาะสิเหร่) แล้วให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายแหลมหงาอนุสรณ์ผ่านโรงเรียนฝึกสอนสุนัข(phuket dog school)แล้วจะถึงสามแยกให้เลี้ยวขวา เป็นถนนลาดยางเล็กๆขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงชายหาดแหลมหงา เทศบาลตำบลรัษฎา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ ได้เคยลงไปสำรวจพื้นที่แหลมหงา เพื่อวางแผนพัฒนาแหลมหงา ให้เป็นจุดสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือสำราญ (Yacht) เนื่องจากในขณะนี้ พื้นที่รอบเกาะภูเก็ต มีท่าเรือสำราญไม่เพียงพอต่อการจอดพักเรือของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางทางทะเล และจังหวัดมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ท่าเรือแหลมหงา เป็นจุดสร้างท่าเรือสำราญในอนาคตและรองรับการพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในอนาคตปัจจุบัน แหลมหงาทางด้านทิศตะวันตก จะมีบริษัท เอ.เอ.มารีน จำกัดได้เปิดให้บริการท่าเรือ โดยการให้บริการเดินเรือสปีดโบ้ท เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะไข่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากจุดที่ตั้งของแหลมหงา เป็นจุดที่อยู่ใกล้เกาะไข่ เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย ทำให้ร่นระยะเวลาเดินทางกว่า ท่าเรืออื่นๆจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากอยู่ทางด้านทิศตะวันตกตอนปลายสุดของเกาะสิเหร่ มีความปลอดภัยจากคลื่นลมในทุกฤดูกาลและการเดินทางก็สะดวก รวดเร็ว เทศบาลตำบลรัษฎา ได้วางเป้าหมายและมีแผนงานไว้ที่จะขอใช้พื้นที่บริเวณใกล้ๆท่าเรือแห่งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นท่าเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยว (yatch)ในอนาคต เพราะตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอในการก่อสร้างและจะเสนอให้รัฐบาลดำเนินการในการก่อสร้าง ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวโดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผอ.สุรัฐ สิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต คุณเทียนชัย นุ่นสังข์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องไปดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างจริง เพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่กับรัฐบาลต่อไปและเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานจากท่าเรือภูเก็ตภูเก็ต ยอร์ช เฮเว่น มารีน่า(Phuket Yatch Heaven) เพื่อนำความรู้มาดำเนินการในเรื่องท่าเรือทุกวันนี้ แหลมหงา  จะยังไม่ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูเก็ตในช่วงเย็นๆวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดเทศกาลสำคัญๆก็ตาม แต่แหลมหงา ก็ยังคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ชาวบ้านในเกาะสิเหร่ และนักท่องเที่ยวในภูเก็ต นำข้าว ปลาอาหาร นั่งกินลม ชมวิวเพลินๆริมหาด เป็นกลุ่มๆ เป็นครอบครัวอ่านรายเอียด