หน้าหลัก

Friday, March 15th, 2019

 

ภูเก็ตแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ฯย้อนรอยอดีตเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี

ภูเก็ตแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ฯย้อนรอยอดีตเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานสุดดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562.คืนวันที่ 13 มี.ค. 62 ที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมชมงานเป็นจำนวนมากและผู้ร่วมงานส่วนหนึ่งพากันแต่งกายด้วยชุดไทยงาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรม อันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ กิจกรรมภายในนอกจากการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลางฯ ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชน ซึ่งมีความกล้าหาญ ความเป็นมาของเมืองถลาง และวิถีชีวิตของคนถลางในอดีต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ลานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง ตลาดพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ เครื่องจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์และอาหารอร่อยภูเก็ต ซึ่งพ่อค้าแม่ขายที่มาร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดพื้นเมือง สร้างบรรยากาศวิถีไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า การจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรนั้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรีที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองถลางไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต และกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชนในท้องถิ่น ตลอดจนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รำลึกและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนด้วยจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว เที่ยวฟรี ชมฟรี ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์อ่านรายเอียด


จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลในงาน พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก วันนี้ (14 มีนาคม 2562) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาพยาบาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในงานพิธีตักน้ำอภิเษกซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนการช่วยเหลือด้านการพยาบาลการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินการกำหนดจุดบริการช่วยเหลือด้านการพยาบาล, จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาลรถพยาบาลอำนวยความสะดวกและดูแลให้การช่วยเหลือด้านการพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่บริเวณวัดไชยวราราม (วัดฉลอง) ซึ่งจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีพิธีทำน้ำอภิเษกที่บริเวณวัดพระทอง อำเภอถลาง ทั้งนี้เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนที่มาร่วมพิธีได้รับการดูแลรักษาด้านพยาบาลหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยในช่วงที่ประกอบพิธีจะได้รับการปฐมพยาบาลโดยทันท่วงที ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต