หน้าหลัก

Friday, March 22nd, 2019

 

เขาหงอนนาค

เขาหงอนนาค   เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.๔ (ทับแขก) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานฯ ใช้เส้นทางตามทางหลวง ๔๒๐๐ จนถึงสี่แยกคลองจิหลาด เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๔๐๓๔ ตรงไปถึงสามแยกบ้านหนองทะเล เลี้ยวซ้ายตรงไปบ้านคลองม่วง และเลี้ยวขวาอีกครั้งตรงไปที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร พื้นที่เป็นภูเขาที่สมบูรณ์ด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า หน่วยพิทักษ์ฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง มีจุดชมวิวที่สวยงามคือหงอนนาค ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลกระบี่ได้สวยงามมาก ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯนำทาง ฤดูการท่องเที่ยว  ปลายเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม เวลาที่ดีที่สุด เช้า ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น.  เย็น ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ อุทยานทางบก             นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท                                                                                              นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท อุทยานทางทะเล/เกาะ    นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๒๐๐ บาท นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท


ครัวเพชรภูมิ บีชไซต์


สธ.รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่แบบ One Stop Service คันแรกของภาคใต้

วันที่22 มี.ค. 62 ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มูลนิธิฟุ้ง ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดให้บริการทางการแพทย์ระดับสูง ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยว โดยมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 2,200 ราย ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 600 ราย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์หลายสาขา ได้แก่ โรคหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ กระดูกและข้อและทารกแรกเกิดและยังเปิดให้บริการศูนย์หัวใจอันดามันและห้องผ่าตัดไฮบริด จึงมีความจำเป็นต้องต้องจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาและผ่าตัด ทั้งนี้ในปี 2562 คาดประมาณความต้องการใช้โลหิตสูงถึง 25,000 ยูนิต การออกหน่วยเคลื่อนที่ 6,000 ยูนิต ทำให้เกิดปัญหาโลหิตขาดแคลน นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้บริการแบบ One Stop Service Blood Mobile เป็นคันแรกของภาคใต้ มีเตียงบริจาค 10 เตียง มีอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน มีจุดคัดกรอง เจาะเลือดและที่พักผ่อนภายในรถ ทำให้การออกหน่วยรับบริจาคมีความคล่องตัว ลดเวลารอคอยในการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่ อีกทั้งยังติดตั้งตู้เย็นเก็บโลหิตได้ประมาณ 60 ยูนิตทำให้ควบคุมคุณภาพโลหิตได้ดีขึ้น สามารถเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยและมีระบบเทเลเมตติชีน สามารถส่งสัญญาณชีพของผู้บริจาคโลหิตที่มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลม ไปยังศูนย์สั่งการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอัตโนมัติเพื่อประเมินอาการและส่งรถฉุกเฉินมารับผู้บริจาคได้ทันท่วงที ทั้งนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิฟุ้งและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อรถบริจาคโลหิตคันนี้พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถจัดกาโลหิตสำรองได้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาและเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต