หน้าหลัก

Saturday, March 23rd, 2019

 

ทต.เทพกระษัตรี จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายวิทยา สินค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี เป็นประธานในพิธี และมี จอ.สุวิทย์ พฤษาประเสริฐ รองปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่กล่าวเปิดในพิธี โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี / โรงเรียนบ้านฟุตบอล / ชมรมสตรีศรีถลาง / ชมรมต่างๆ ในเขตพื้นที่ / ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอถลาง / หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / ครูและนักศึกษา กศน.เทพกระษัตรี / ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ทุกท่าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพกระษัตรีและประชาชนจิตอาสาจากนอกเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 / 2562 ในการช่วยทำความสะอาดรอบวัดพระนางสร้าง และบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จึงขอขอบพระคุณนักเรียนและประชาชนจิตอาสา ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณร้านขายนำ้ฝรั่งสด บ้านเคียน ที่ได้มอบน้ำฝรั่ง ให้กับประชาชนจิตอาสาและผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ขอบคุณ ภาพและข่าว จากเทศบาลตำบลกระษัตรี