หน้าหลัก

April, 2019

 

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับ สภ.ฉลอง จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 30 เม.ย.62 ที่บริเวณ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ตำรวจ สภ.ฉลองผู้ใหญ่กำนัน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนว พระราชดําริต่าง ๆ ในการบําบัดทุกข์และบํารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้วจึงจัดทําโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดําริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ แหลมพหรมเทพ ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ขอบคุณ ภาพและข่าวจาก….สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว วันนี้ (29 เม.ย. 62) ที่ห้องประชุมคุณธนิต โรงแรมป่าตองรีสอร์ทและชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวโดยมีนางศิรวรี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรม อาสาสมัคร ประชาชนจำนวน 50 คน และเยาวชนจำนวน 170 คน เข้าร่วมนางศิรวรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวและชมรมไลฟ์การ์ดจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างถูกวิธีอันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกปลอดภัยและเกิดความประทับใจต่อมาตรการการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขณะที่นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นงานที่จะต้องดำเนินการร่วมกันหลายภาคส่วน นอกจากภาคราชการซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักยังมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาคองค์กรชุมชน ผู้ประกอบการและท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยและการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นการดำเนินการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอีกด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


ทหารไทยและออสเตรเลีย ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแก เทศบาลตำบลรัษฎา โดยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมด้วยกำลังพลทหาร จำนวน 30 นาย จากกองทัพภาคที่ 4 และกำลังพลทหารเรือออสเตรเลีย ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกและตามจุดที่ได้กำหนดไว้สำหรับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นำภาชนะมารองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคในครั้งนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน


ทต.รัษฎา ร่วมกับทหารไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแก (ศาลาเอนกประสงค์) เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลีย สถานกงสุลออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ในบริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมตุ๊กแก โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานกล่าวต้อนรับทหารเรือออสเตรเลีย พร้อมด้วยนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ อาสาพัฒนาชุมชน กำลังพลทหาร จำนวน 30 นาย จากกองทัพภาคที่ 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เรือรบหลวงแคนเบอร์รา (HMAS Canberra) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เดินทางถึงอ่าวป่าตองในเช้าวันนี้เรือรบหลวงแคนเบอร์ราเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับกองทัพเรือออสเตรเลีย มีขนาดความยาว 230 เมตร และมีน้ำหนัก 27,000 ตันเรือลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างกว้างขวาง โดยภายในมีศูนย์บริการทางการแพทย์ พร้อมห้องผ่าตัดจำนวน 2 ห้อง และมีเภสัชกรจ่ายยาเรือสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ 18 ลำ พร้อมทั้งยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆเรือรบหลวงออสเตรเลียเยือนจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเรือรบหลวงนิวคาสเซิล (HMAS Newcastle) ภายใต้โครงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Endeavour 2019) ทางด้านทหารของไทย เป็นทหารจากกองทัพภาคที่ 4 โดยมี  โดยมี พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน.3  เป็นหัวหน้า ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่มาอยู่ที่ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ของเทศบาลตำบลรัษฎา ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจแจกจ่ายน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ในตำบลรัษฎา และในวันนี้ ได้นำกำลังพล ไปให้การต้อนรับทหารออสเตรเลีย และร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ในวันนี้


เรือรบหลวงแคนเบอร์รา นำทหารออสเตรเลียกว่า 1,000 นาย เดินทางมาถึงอ่าวป่าตอง

เรือรบหลวงแคนเบอร์รา นำทหารออสเตรเลียกว่า 1,000 นาย เดินทางมาถึงอ่าวป่าตอง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและภารกิจความร่วมมือทางการทหารในจังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์นี้เรือรบหลวงแคนเบอร์รา (HMAS Canberra) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เดินทางถึงอ่าวป่าตองในเช้าวันนี้เรือรบหลวงแคนเบอร์ราเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับกองทัพเรือออสเตรเลีย มีขนาดความยาว 230 เมตร และมีน้ำหนัก 27,000 ตันเรือลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างกว้างขวาง โดยภายในมีศูนย์บริการทางการแพทย์ พร้อมห้องผ่าตัดจำนวน 2 ห้อง และมีเภสัชกรจ่ายยาเรือสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ 18 ลำ พร้อมทั้งยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆเรือรบหลวงออสเตรเลียเยือนจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเรือรบหลวงนิวคาสเซิล (HMAS Newcastle) ภายใต้โครงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Endeavour 2019)ผู้บัญชาการหน่วยร่วมเฉพาะกิจ พลอากาศจัตวา ริค โอเวนท์ กล่าวว่า การมาเยือนในครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมืออันดีทางการทหารและระหว่างรัฐบาลในภูมิภาค รวมถึงระหว่างออสเตรเลียและไทย“ผมขอแสดงความขอบคุณชาวภูเก็ต และชาวไทย ที่ให้การต้อนรับพวกเราพวกเรามาที่นี่เพื่อหามิตรใหม่ และมาเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่า” เจ้าหน้าที่ทหารไทยจะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ จำลองการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับทหารออสเตรเลียในวันจันทร์นี้พลอากาศจัตวา ริค โอเวนท์ ยังกล่าวอีกว่า การมาเยือนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภารกิจทางการทหารเท่านั้น แต่กำลังพลออสเตรเลียจะขึ้นฝั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบนเกาะสิเหร่ จัดการแข่งขันการช่วยชีวิตทางทะเล และจะช่วยก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คอร์เนอร์สโตนให้เสร็จสิ้น กองกำลังเฉพาะกิจร่วมภายใต้โครงการ Indo – Pacific Endeavour จะเดินทางเยือนอินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ขอบคุณภาพและข่าวจาก  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อมรับทัพนักวิ่งจากทั่วโลกลงสนามลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ครั้งที่ 14

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อมรับทัพนักวิ่งจากทั่วโลกลงสนามลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ครั้งที่ 14 จัดยิ่งใหญ่ 8-9 มิ.ย. นี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ต่อยอดจังหวัดภูเก็ตเป็น Sport City วันนี้ (26 เมษายน 2562) เวลา 13:30 น. นายธัญญวัฒน์ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 โดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ,นางประภา เหมมินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกิจกรรม องค์กร ลากูน่า ภูเก็ต, ผู้แทนส่วนราชการ,ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตมาราธอน ครั้งที่ 14 จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นรวมถึงเน้น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขอให้คณะกรรมการจัดงานฯให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะ การนำสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับวิถีท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สำหรับงานวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ต จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 โดยจีเอเออีเวนท์ (GAA Events) ปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 14 เคยได้รับรางวัล “งานกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในประเทศไทย (เหรียญทอง)” จากเวทีรางวัลอุตสาหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย ประจำปี 2560 (SPIA Asia 2017) ทั้งนี้การวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2019 เป็นการวิ่งมาราธอนนานาชาติชั้นนำของเอเชียอาคเนย์ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ต่อยอดจังหวัดภูเก็ตเป็น Sport City โดยได้มีการเตรียมต้อนรับนักวิ่งมากกว่า 13,000 คน จากกว่า 50 ประเทศ และพบว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมาจากเมือง ต่างๆทั่วโลก คาดสร้างรายได้ให้ท่องเที่ยวภูเก็ตกว่า 146อ่านรายเอียด


ผวจ.ภูเก็ต รับมอบรถเข็นจากวท.ถลาง เพื่อให้ประชาชนบรรทุกน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคถลางมอบรถเข็นบรรทุกน้ำ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต ให้แก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ลำเลียงน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานรับมอบรถเข็นสำหรับบรรทุกน้ำ จำนวน 10 คัน จาก นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง , นางสาวกชกร บุษราภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และจิตอาสา ในโอกาสนำรถเข็นจำนวน 10 คัน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต มาส่งมอบให้จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ส่งมอบรถดังกล่าวต่อให้กับนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี ตำบลรัษฎา และตัวแทนประชาชนมารับมอบเพื่อนำไปใช้บรรทุกลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในช่วงฤดูแล้งประชาชนในบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในส่วนของจังหวัดภูเก็ตร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค, เทศบาลตำบลรัษฎา, กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามลำเลียงน้ำเพื่อไปช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแต่ยังคงประสบปัญหาเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนต่างๆ มีถนนที่แคบทำให้รถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงได้ ดังนั้นการได้รับมอบรถเข็นบรรทุกน้ำในครั้งนี้ จะทำให้การลำเลียงน้ำไปถึงบ้านเรือนประชาชนที่มีถนนคับแคบได้สะดวกขึ้นด้าน นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเกิดจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นช่วงปลายระบบส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ทำให้น้ำไหลอ่อนหรือหยุดไหลในบางช่วงบางวัน ประกอบกับในพื้นที่ตำบลรัษฎามีประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคถลางได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต จึงได้ให้นักเรียนร่วมกับจิตอาสาจัดทำรถเข็นสำหรับบันทุกน้ำเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้ใช้เป็นยานพาหนะในการลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง….. ขอขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นำหน.ส่วนราชการแก้ไขปัญหาขาดน้ำกินน้ำใช้ ที่ทต.รัษฎา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค – บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องของประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา


ผวจ.ภูเก็ตสั่งการเทศบาลตำบลรัษฎาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเทศบาลตำบลรัษฎาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือลำเลียงน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาได้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง วันนี้ (23 เมษายน 2562) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง โดยมี นายสุพจน์รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นิติบุคคล โครงการเอื้ออาทรรัษฎา (การเคหะรัษฎา) และตัวแทนประชาชนจากชุมชนโหนทรายทอง, หมู่บ้านกู้กู รัษฎา,ชุมชนร่วมพัฒนาหลังศุภนิมิต,ชุมชนซอยกิ่งแก้วและชุมชนเกาะสิเหร่หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วม โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งที่คาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 50 วัน เบื้องต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคในการกำหนดจุดรับน้ำในแต่ละพื้นที่ โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมรถในการลำเลียงน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้จำนวน 15 คันประกอบด้วย เทศบาลตำบลรัษฎา ( รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 3 คันบรรจุคันละ 7,000 ลิตร), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ( รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 7 คันบรรจุคันละ 6,000 ลิตร) ,ปภ.เขต 18 ( รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 2 คันบรรจุคันละ 10,000 ลิตร), ทางหลวงชนบท ( รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คันบรรจุคันละ 6,000 ลิตร),สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 สุราษฎร์ธานี ( รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คันบรรจุคันละ 6,000อ่านรายเอียด


ผวจ.ภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใกล้วิกฤตช่วงหน้าแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใกล้วิกฤตช่วงหน้าแล้งกำชับหน่วยงานทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่าย ให้ทั่วถึงและครอบคลุม ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ขยายวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้ (23 เม.ย. 62) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ,นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต, นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายอำเภอถลางและนายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมแถลงข่าว แก่สิ่อมวลชน ในประเด็น การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในหน้าแล้ง โดยจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคมาดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง อย่าให้มีกรณีการร้องทุกข์ในประเด็นดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากมีปัญหาในทางปฏิบัติใดๆให้รายงานในอำเภอท้องที่และสำเนาแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ทราบด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของหน่วยงานตนเอง และประกาศวิธีการขั้นตอนวันเวลาการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกัน พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และให้รายงานผลการปฏิบัตินี้ให้จังหวัดทราบในเวลา 16:00 น.ทุกวันตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกการปฏิบัติ ด้านโครงการชลประทานภูเก็ต ได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดภูเก็ตวันที่ 22 เมษายน 2562 มีรายละเอียดประกอบด้วย สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้ 1) อ่างเก็บน้ำบางวาด มีปริมาณน้ำ 1.09 ล้าน ลบ.ม. (10.07% ของความจุ) จัดสรรน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตวันละ 24,000 ลบ.ม.มีน้ำใช้ได้ประมาณ 34 วัน 2).อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ มีปริมาณน้ำ 0.98 ล้าน ลบ.ม.(13.60% ของความจุ) จัดสรรน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค วันละ 12,000 ลบ.ม.มีน้ำใช้ได้ประมาณ 67 วัน 3) อ่างเก็บน้ำคลองกะทะอ่านรายเอียด