หน้าหลัก

Monday, April 8th, 2019

 

จังหวัดภูเก็ต สมัครจิตอาสาใหม่จำนวนมากและรับสมัคร ถึงวันที่ 9 นี้ ที่วัดพระทอง

ชาวภูเก็ต จำนวนมากสมัครลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรก ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันทีด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ๙๐๔ มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเปิดรับลงทะเบียนสมัครจิตอาสาใหม่สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก นั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้จัดสถานที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสา ณ บริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีประชาชนชาวภูเก็ต ที่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองไปลงทะเบียนกันจำนวนมาก สำหรับผู้สมัครลงทะเบียน 1,000 คนแรก ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันที โดยมีพิธีพระราชทานหน้าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.และ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าวิหารวัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครจิตอาสาได้มาสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันดังกล่าวโดยเน้นแต่งกายสุภาพโทนสีเหลือง และขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ และ อำนวยความสะดวกให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ได้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน 7 กลุ่มงาน 1. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 2. กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข 3. กลุ่มงานการขนส่ง 4. กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง 5. กลุ่มงานนิทรรศการและงานพิธีการ 6. กลุ่มงานโยธา 7 กล่มมงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่อ่านรายเอียด


สะพานทะเลน้อย

 


จังหวัดภูเก็ตร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 วันนี้ 7 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมรดน้ำขอพรจาก นางอุษา ทวิพัฒน์ และผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว ให้พร ว่าขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่มาร่วมงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนิยมทำในช่วงวันสงกรานต์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อขอขมาลาโทษในสิ่งต่างๆที่ได้ล่วงเกินทั้งทางกายวาจาและใจด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีต่อบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณที่ผู้ให้ความเคารพนับถือรวมทั้งขอพรจากท่านเหล่านั้นในการเสริมสร้างความสิริมงคลให้กับตนเองในโอกาสนี้ขอให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีการเงินที่มั่นคงหนักแน่นมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและสมความมุ่งมาดปรารถนาในทุกประการด้านนางอุษา ทวิพัฒน์ อายุ 91 ปี เป็นผู้แทนผู้สูงอายุ ได้กล่าวให้พร แก่ผู้ร่วมงานว่า ขอให้ผู้ร่วมงานมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตจากนั้น นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง ,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมรดน้ำขอพรนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ตเพื่อขอพรและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


เทศบาลตำบลฉลองและโรงเรียน บ้านฉลองร่วมสนับสนุนดูแล พระนะวกะ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 พระใหญ่ภูเก็ต ร่วมกับ ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลองและโรงเรียน บ้านฉลอง ร่วมสนับสนุนดูแล พระนะวกะจำนวน 12 รูปสามเณร 50 รูป และผู้ปฏิบัติธรรม ชีพราหมณ์ 50 คน ตาม โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2562 ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติธรรม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต