หน้าหลัก

Tuesday, April 9th, 2019

 

หมู่เกาะราชาหรือหมู่เกาะรายา

หมู่เกาะราชาหรือหมู่เกาะรายา ประกอบด้วย ๒ เกาะ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต คือ          เกาะราชาใหญ่ ชายหาดอยู่ทางด้านตะวันตก ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า เรียกบริเวณนั้นว่า “อ่าวปะตก” มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลที่ใสสะอาด คล้ายทะเลหมู่เกาะสิมิลัน บนยอดเขาทางตอนใต้ของอ่าวมีจุดชมวิว สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี “อ่าวสยาม” “อ่าวทือ” และทางตะวันออกของเกาะคือ “อ่าวขอนแค” เหมาะสำหรับการดำน้ำ ดูปะการังที่สมบูรณ์จุดหนึ่ง บนเกาะมีที่พักบริการ เกาะราชาน้อย อยู่ห่างจากเกาะราชาใหญ่ ๑๐ กิโลเมตร เป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของหินปะการังจึงมีโขดหินมากกว่าหาดทรายทางด้านตะวันตก เป็นอ่าวเล็กๆ สำหรับจอดเรือ น้ำทะเลใสเป็นสีเขียวมรกตไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ แต่เป็นแหล่งตกปลาที่น่าสนใจจุดหนึ่ง การเดินทาง สามารถติดต่อเช่าเรือเร็วจากอ่าวฉลอง ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง หรือติดต่อซื้อทัวร์จากบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัทดำน้ำ ขอบคุณภาพ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วิหาร วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและประชาชนชาวภูเก็ตเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงวันที่ 9 วันทวันเมษายน 2562 ณ วิหารวัดพระทอง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ เเด่พระสงฆ์เถราจารย์ เวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวคาถาตักน้ำผ่านไมโครโฟน เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป จากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกรวดน้ำ รับพร เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบอ่านรายเอียด


จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทําน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทําน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงวันนี้ 8 เมษายน 2562 ณ วิหารวัดพระทอง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีทําน้ำอภิเษก เวลา 16.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ แล้วยืนประจําจุดด้านนอกสถานที่ประกอบพิธี พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีทําน้ำอภิเษกบริเวณด้านในวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลเวลา 17.00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทําน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ฤกษ์เวลา 17.10 – 22.00 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก ขณที่พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทไตรสรณคมน์ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (จบ) นิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควรอ่านรายเอียด