หน้าหลัก

Wednesday, April 10th, 2019

 

ทต.รัษฎา ร่วมงานรำลึก 106 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สวนสาธารณะเขารัง จังหวัดภูเก็ต ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต “รำลึก 106 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)” เพื่อแสดงถึงความเคารพ เชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณประโยชน์ในการวางรากฐานและสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ให้จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎานำโดยนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้วางพวงมาลาสักการะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว จากงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลรัษฎา


พิธี วางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ครบรอบ 106 ปี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศฺ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน “พิธี วางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)” ตามโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2562 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต  ข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพ และลูกหลานสกุล ณ ระนอง เข้าร่วม โครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2562 “พิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)” จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างนครภูเก็ต และเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมรับผิดชอบ ฟื้นฟู พัฒนาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางด้านประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒินำแบบแผนที่ดีทั้งของไทย ฝรั่ง และจีน มาประกอบกับอุบายใช้ทุนนิยมทำการให้สำเร็จประโยชน์ได้มาก เมื่อดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทะนุบำรุงท้องถิ่น การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การส่งเสริมกิจการเหมืองแร่และเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงเรียนจีน การแก้ไขปัญหาอั้งยี่ เป็นต้น กล่าวได้ว่าสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นข้าหลวงเทศาฯ ทำให้เมืองภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองสูงสุดไม่เป็นที่หนักใจของรัฐบาล ราษฎรสงบสุข พ่อค้าและนายเหมืองร่ำรวย ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองตัวอย่าง ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะความสามารถของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ดังคำกล่าวยกย่องของชาวภูเก็ตให้ท่านเป็น “ดวงประทีปแห่งชายฝั่งทะเลตะวันตก” หรือ “ซิมบี้ผู้มีจิตใจงดงาม” “ยอดนักปกครองในรอบ 200 ปี ของชายฝั่งทะเลตะวันตก” อนุสาวรีย์ที่จะรำลึกถึงความดีของท่านมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในเมืองภูเก็ต เช่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารชาร์เตอร์ อาคารสถานีตำรวจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และถนนหลายสายในอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10อ่านรายเอียด