หน้าหลัก

Thursday, April 11th, 2019

 

ทต.ราไวย์เปิดด่านตรวจชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลตำบลราไวย์เปิดด่านตรวจชุมชนช่วงเทศกาลสำคัญตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 11 เม.ย. 62 ที่ศูนย์การค้าแม็คโคร สาขาราไวย์ ม. 5 ต. ราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายปรีชา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสำคัญของทุกปีไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ มีการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลราไวย์เป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวภายใต้คำขวัญ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลราไวย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ โดยมีการตั้งด่านตรวจชุมชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ ออกเป็น 3 จุดและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวออกเป็น 3 จุดได้แก่ ด่านตรวจชุมชนบริเวณหน้าศูนย์การค้าแม็คโคร สาขาราไวย์ ด่านตรวจชุมชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ด่านตรวจชุมชนหน้ามัสยิดใสยวน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสะพานท่าเทียบเรือราไวย์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดในหานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพขณะที่นายอรุณ กล่าวว่า เทศบาลตำบลราไวย์ได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจ โรงพยาบาลและอาสาสมัคร ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนการจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญและเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการสัญจรการมาเยือนในพื้นที่ของตำบลราไวย์ต่อไป ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


นายกทต.รัษฎา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านหลักถนนเทพกระษัตรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาพร้อมนาย ภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่ด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุหน้าอาคารเมืองใหม่ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา  พร้อมเครือข่าย อันประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตามกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เน้นการป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ  ในระหว่าง วันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล รวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงให้มากที่สุด โดยเฉพาะการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 10 รสขมสำหรับในพื้นที่ตำบลรัษฎานั้น มีการตั้งด่านหลัก ที่ถนนเทพกระษัตรี (ย่านเมืองใหม่) และตั้งจุดอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนและการเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กำลังทหารจากทัพเรือภาคที่ 3 นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  และชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดลาดตระเวนของตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตฯลฯ อำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทางและความปลอกดภัยของรถประจำทาง ตรวจสารเสพติด ตรวจจับรถควันดำฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวน โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานดับเพลิง มีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการระงับและป้องกันด้านอัคคีภัย และมีการตรวจเยี่ยม อำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางนักท่องเที่ยวที่จะลงทะเลไปตามเกาะแก่งต่างๆรอบๆพื้นที่ภูเก็ต โดยการลงตรวจตามท่าเรือต่างๆในพื้นที่ตำบลรัษฎารอบเกาะสิเหร่  มีการตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการรับส่งผู้ป่วยเคลื่อนที่เร็ว( EMS.)  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมการให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย  อ่านรายเอียด


ทต.ศรีสุนทร เปิดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดีชาวศรีสุนทร

เทศบาลตำบลศรีสุนทรเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน จัดอบรมตาม “โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดีชาวศรีสุนทร”วันนี้ (11 เม.ย.62) ที่ห้องไวท์เฮ้าส์ โบ๊ทลากูน รีสอร์ท นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดีชาวศรีสุนทรโดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทรและประชาชนเข้าร่วมนายวรวุฒิ กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ซึ่งคุณภาพชีวิตถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักของสังคม ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพจะส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โรคความดันโลหิต เบาหวาน เป็นต้น หากขาดการดูแลเอาใจใส่อาจส่งผลถึงชีวิตในที่สุด ซึ่งหน่วยงานทีเกี่ยวข้องจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ในการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและคนในชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยภาครัฐ องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้เข้ามีส่วนร่วม ตระหนักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นสำคัญเทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงได้จัดอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริม สุขภาพดี ชาวศรีสุนทร ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อเสริมสร้างพัฒนา สนับสนุนกระบวนการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ขณะที่นายสุพจน์ กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพดี ชาวศรีสุนทร ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นโครงการที่ดีที่เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลในการจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบล โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นสำคัญ เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนได้ ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน วันนี้ (11 เม.ย. 62) ที่บริเวณวัดอนุภาษกฤษฏาราม อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

จังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ร่วมมือบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 10 รสขม วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 16.00 น. ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจและนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและสื่อมวลชน เข้าร่วม นายประกอบ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีการเฉลิมฉลองกันมาก และมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนมากกว่าช่วงปกติ และมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งทางบกและทางทะเล จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่มีใบขับขี่ และมีอีกไม่น้อยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการขับขี่ยานพาหนะติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และรถเก๋งสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ คือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้นขอให้ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาคม มูลนิธิ และเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ผู้นำท้องที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมมือกันบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 10 รสขมได้แก่ 1)ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2)ขับรถย้อนศร 3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คับขัน 7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภัย 9)อ่านรายเอียด