หน้าหลัก

Friday, April 12th, 2019

 

วัดเก่าเจริญธรรม พังงา


วัดเก่าเจริญธรรม กระโสม พังงา

วัดเก่าเจริญธรรม ป่าไทรร้อยปี สถานที่ปฏิบัติธรรมเลื่องชื่อของพังงา ชมบรรยากาศสวยๆ จุดเช็คอินดีๆทั่วบริเวณของวัด ที่อยู่: หมู่ 1 ซอยลำวะ Tambon Krasom, Amphoe Takua Thung, Chang Wat Phang-nga 82130 โทรศัพท์: 076 496 299


รองผวจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.ณ ด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุหน้าอาคารเมืองใหม่ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  นายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  นายดนัย ใจแข็ง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต นายวิชิต รอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา นายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎาได้ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมดังกล่าว เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นจุดตรวจหลัก จุดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกำลังจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา  พร้อมเครือข่าย อันประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตามกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เน้นการป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ  ในระหว่าง วันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล รวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงให้มากที่สุด โดยเฉพาะการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 10 รสขมในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2  ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ดูแลและบริหารสถานีขนส่ง โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กำลังทหารจากทัพเรือภาคที่อ่านรายเอียด