หน้าหลัก

Sunday, April 14th, 2019

 

เทศบาลนครภูเก็ตสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สงกรานต์

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ตสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันนี้ 13 เม.ย.62 เวลา 07.00 น.ที่ปลายแหลมสะพานหินเลในเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศบาลนครภูเก็ต , นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต,คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนชาวไทยจำนวนมาก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และแม่ชี จำนวน 139 รูป ,สรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ , ปล่อยนก และร่วมรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต โอกาสนี้พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การรดน้ำ ในงานประเพณีสงกรานต์ของไทย หมายถึงการให้ความร่มเย็นแก่กัน ด้วยความสบายใจ คือการมี ขันติเมตโตสกัง การมีน้ำใจที่เย็นด้วยคุณธรรม มีความอดทนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่กันด้วยความสุขและเสียสละ” นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยภาคภูมิใจนอกจากความเป็นคนไทยคือวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย อาทิ การทำบุญตักบาตรการสรงน้ำพระ,การรดน้ำผู้สูงอายุและการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเอง แล้วจะต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานและเยาวชนของเรา เพื่อให้ประเพณีที่ดีงาม อยู่คู่กับประเทศไทยไปอย่างยาวนาน โอกาสนี้ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณชาวจังหวัดภูเก็ตที่สนับสนุนกิจกรรม ของจังหวัดภูเก็ต ด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็น การร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีพลีกรรมทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมถึงความร่วมมือในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ในการเป็นสถานที่จัดประชุมอาเซียนตลอดปี 2562 โดยทุก ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนจงมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีและตลอดไป ด้านนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้กิจกรรมประเพณีไทยว่า เนื่องจากวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เทศบาลนครภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีดังกล่าวอ่านรายเอียด