หน้าหลัก

Wednesday, April 17th, 2019

 

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ช้อป ชิมโชว์ สินค้าคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต กว่า 50 บูธ ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน วันนี้ 16 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สื่อมวลชน,ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับรายได้ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ใน 20 ปีข้างหน้า ด้วยการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยการทำให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงตามแนวประชารัฐ รัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมให้มีสินค้าชุมชนและให้ชุมชนนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดภูเก็ต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) (ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) ช้อป ชิมโชว์ สินค้าคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าพื้นบ้านตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือที่เรียกว่ากลุ่ม D และสินค้า OTOP ของหมู่บ้านและตำบลต่างๆของจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ได้อีกทางหนึ่งด้านนายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานอ่านรายเอียด