หน้าหลัก

Monday, April 22nd, 2019

 

กิจกรรม “เยาวชน GEN ใหม่ห่วงใยอันดามัน”

22 เมษายน 2562  อบต.สาคู นำคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาคู เข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชน GEN ใหม่ห่วงใยอันดามัน” ในโครงการ “ครบรอบ 137 ปี ศาลยุติธรรม” ณ บริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ในกิจกรรมมีการเก็บขยะ และปลูกต้นไม้จำนวน 137 ต้นเพื่อปรับปรุบภูมิทัศน์บริเวณหาดไม้ขาวให้มีความสวยงาม เหมาะกับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณ ภาพและข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู


จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศรชล.เขต 3 บูรณาการทุกหน่วยร่วมปฏิบัติการ ลาก ” วัตถุลอยน้ำ ” วันนี้ 

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศรชล.เขต 3 บูรณาการทุกหน่วยร่วมปฏิบัติการ ลาก ” วัตถุลอยน้ำ ” ซึ่งเป็น วัตถุพยานสำคัญแล้วในวันนี้ วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 08:00 น.ที่ท่าเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคายและหน่วยงาน ศรชล.เขต 3 นำสื่อมวลชนและกำลังพลลงเรือหลวงศรีราชา เรือหลวงริ้นและเรือหลวงมันใน ออกเดินทางเพื่อไปปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ตประมาณ 12-14 ไมล์ทะเล พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะเป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3 ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติการเคลื่อนย้าย ” วัตถุลอยน้ำ” โดยจะใช้เรือในการเคลื่อนย้ายจำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงศรีราชา จะทำหน้าที่เป็นเรือบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทั้งหมด และเรือลำที่ 2 คือ เรือหลวงริ้น จะทำหน้าที่ในการลากจูงส่วนที่เป็นเดือยตัวฐานที่ตั้งของวัตถุลอยน้ำ ส่วน เรือลำที่ 3 คือ เรือหลวงมันใน จะทำหน้าที่ในการบรรทุกวัตถุลอยน้ำที่เป็นตัวบ้าน คาดว่าการปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณครึ่งวัน โดยในการปฏิบัติการจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลอย่างสูงสุดทั้งนี้เมื่อทำการลากจูงและเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำ เข้าสู่ฝั่ง ได้ประสานงานกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เบื้องต้นกำหนดเก็บรักษาวัตถุพยานไว้บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต สำหรับปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำในครั้งนี้ใช้กำลังพลในการดำเนินการประมาณ 300 นาย ด้านนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อวัตถุพยานอยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจภูธรวิชิต พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิต จะเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารทั้งหมดอ่านรายเอียด