หน้าหลัก

Wednesday, April 24th, 2019

 

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นำหน.ส่วนราชการแก้ไขปัญหาขาดน้ำกินน้ำใช้ ที่ทต.รัษฎา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค – บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องของประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา