หน้าหลัก

Wednesday, May 1st, 2019

 

เดอะ พาโก้ ดีไซน์ โฮเต็ล

An idyllic Boutique Hideaway in Phuket downtown The Pago Design Hotel, Phuket, the 4 Star Resort in Phuket downtown, combines unique trendy design and luxurious comfort for your memorable experience of one of the most popular cities in the world “Phuket”.The Pago Design Hotel offers you a chic private hideaway. Our 80 rooms, each boasts its own design and decoration, and you enjoy the freedom to choose the different views of the beautiful Phuket to immerse yourself into ; mountain-side, pool-side, garden-side. We have it all that Phuket has toอ่านรายเอียด


จัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 1 พ.ค. 62 ที่วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีพระราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมทั้งนี้มีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้บรรพชาอุปสมบทจำนวน 84 คน โดยในวันนี้ ได้จัดพิธีปลงผมนาค โดยมีประชาชน ญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนที่เข้าร่วมพิธีต่างร่วมใจกันสวมเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอบคุณ ภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดภูเก็ตเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดภูเก็ตเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของคณะทํางานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นโดยกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยกรอบแนวทางในการจัดนิทรรศการเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีเนื้อหา เช่น ตราสัญลักษณ์ และ ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกําหนดการพระราชพิธี ความสําคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทําน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราทางชลมารค เป็นต้น 2) พระราชกรณียกิจในพื้นที่ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเดินทางไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดภูเก็ต……. ขอบคุณ ภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต