หน้าหลัก

Wednesday, May 8th, 2019

 

ทต.รัษฎา แจ้งปิดศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ตั้งแต่ วันนี้

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ (นาหลวง) เทศบาลตำบลรัษฎานำโดยนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 โดย พ.ท.นัฐภูมิ ฉัตรภูมิ ผบ.พัน.สห.41 ได้ร่วมปิดศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งให้บริการน้ำกินน้ำใช้และแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 9 คัน รถบรรทุกน้ำจาก ปภ.ศูนย์เขต 18 จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำจากทรัพยากรน้ำ ภาค 10 จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำจากกรมชลประทาน ที่ 15 จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมลคลศรัทธา 45 จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 คัน และรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 3 คัน สรุปรายงานปริมาณน้ำที่ให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รวมปริมาณน้ำที่ให้บริการทั้งสิ้น 3,428,000 ลิตร คิดเป็นจำนวนรถวิ่งให้บริการทั้งสิ้น 467 รอบ ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัษฎา