หน้าหลัก

Sunday, May 12th, 2019

 

อันดามัน แอดเว็นเจอร์


ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ประกาศ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อความปลอดภัย จึงประกาศปิดอุทยานตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป