หน้าหลัก

Tuesday, May 14th, 2019

 

เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร พร้อมทำบุญตักบาตรพระใหม่ 84 รูป

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/ 2562” พร้อมทำบุญตักบาตรพระใหม่ 84 รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ช่วงเช้าของวันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) ที่ โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมส่วนราชการประจําจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/ 2562” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ตัวแทนภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมส่วนราชการประจําจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” จังหวัดภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทํางานร่วมกัน และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโอกาสนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ จํานวน 84 รูป ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก มารับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าโรงแรมดารา เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการสร้างกุศลร่วมกันอีกด้วย…ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต /ภาพ สทท. 11 ภูเก็ต /ข่าว


วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

เทศบาลตำบลรัษฎา กำหนดจัดงาน “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี้  ณ  ระนอง)  ประจำปี  2562” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในคุณงามความดีที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองภูเก็ต โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และพิธีการทางศาสนา   ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา กำหนดการงาน