หน้าหลัก

June, 2019

 

ผู้ประกอบการโรงแรม บริษัททัวร์ เดินทางพบปะผู้ประกอบการที่อุดรธานี

ภูเก็ตตอกย้ำรุกตลาดนักท่องเที่ยวจากอีสานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนำผู้ประกอบการโรงแรม บริษัททัวร์ เดินทางพบปะผู้ประกอบการที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Phuket road show สู่อุดรธานีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดงานเลี้ยงต้อนรับคณะจากภูเก็ต เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำการแสดงชุด บาบ๋าร่วมสมัย สายใยชาติพันธุ์ และสัตกินรา ภูษาปาเต๊ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไปแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายหรือ Phuket Road show สู่ อุดรธานี ปีนี้ เป็นปีที่ 3 บรรยากาศเป็นไป ด้วยความอบอุ่นได้รับความสนใจและตอบรับจากผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวทั้งที่ อุดร หนองคาย ขอนแก่น และ สปป.ลาว มาอย่างต่อเนื่อง และ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากภาคอีสานเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น เนื่องจากสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก มีสายการบินแอร์เอเซียบินตรงจากจังหวัดอุดรธานีสู่ภูเก็ตวันละ1 เที่ยวบิน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่เปิดให้บริการในหลายเส้นทาง ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภาคอีสาน เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้น ททท.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ภายใต้ แนวคิด ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ต ขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2662 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี โดยการนำผู้ประกอบการท่องที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ราย มาพบปะกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากอุดรธา นีหนองคาย และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนประมาณ 80 ราย เพื่อเจรจาชื้อขายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวตลอดจนนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จังหวัดอุดรธานีอ่านรายเอียด


โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต เร่งจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต เร่งจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพิ่มเติม กำหนดเริ่มประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนปี 2563 คาดสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2567 วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชน เข้าร่วม โอกาสนี้ได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้า โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งฯ (สนข.) และ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ร่วม ชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชน นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งฯ (สนข.) กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของรูปแบบการก่อสร้างจะคำนึงถึงความสะดวกของพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการให้มากที่สุด โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นจะทำให้พี่น้องประชาชนมีการปรับตัวและระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างแน่นอนด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กล่าวว่า รฟม. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตต่อจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) โดย รฟม. แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะโดยระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานีและระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ รฟม.กำหนดเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อน ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบความสนใจของนักลงทุน( Market Sounding) ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดภูเก็ตโดยมีนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการเป็นจำนวนมากปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างการหารือกับกรมทางหลวงในประเด็นต่างๆ เพื่อขอใช้พื้นที่ทางหลวงในการดำเนินโครงการได้แก่รูปแบบสถานี,ทางวิ่ง,ระบบระบายน้ำ,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,ป้ายจราจร รวมทั้งการจัดการจราจรตามแนวเส้นทางโครงการบนทางหลวง เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากที่ได้ข้อสรุปในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว รฟม. จะนำมาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการได้ภายในปี 2563 จากนั้น รฟม.จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนโครงการเพื่อออกแบบรายละเอียดและโครงการก่อสร้างคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีอ่านรายเอียด


วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่


ตำรวจท่องเที่ยวยกระดับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยวยกระดับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวหาดกมลาวันนี้ (19 มิ.ย. 62) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิด หน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว หาด กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.อังกูล คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 พ.ต.อ.ธงไชย วิไลพรหม ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 พ.ต.ต.เอกชัย ศิริ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพ.ต.อ.ธงไชย วิไลพรหม ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กล่าว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจนติดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีชุมชน และพักผ่อนตามแหลางท่องเที่ยวธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และขจัดภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกมลาของสถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อให้ความช่วยเหลือบริการและดุแลความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หาดกมลา หาด สุรินทร์ และหาดเชิงทะเลด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า นับเป็นสิ่งน่ายินดียิ่งที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ดำเนินการโครงการ ยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์รับแจ้งรับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกมลา เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หาดกมลาหาดสุรินทร์ และเชิงทะเล ให้นักท่องเที่ยวมีความอบอุ่นใจและมีความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง. ขอบคุณภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธฺ์จังหวัดภูเก็ต


แถลงข่าวบางกอกแอร์เวย์สภูเก็ตฮาล์ฟมาราธอน

บางกอกแอร์เวย์สจัดงานแถลงข่าวบางกอกแอร์เวย์สภูเก็ตฮาล์ฟมาราธอน รายการวิ่งที่ 4 ของ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ส์ 2019”วันนี้ (19 มิถุนายน 2561) ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกฤตธกร สิรภาพจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนสื่อสารการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พ.ต.ท.ปองภพ ประสบพิชัย รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และบริษัท ทีละก้าว จำกัด โดยนายพีรดนย์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน ร่วมกันแถลงข่าวรายการวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์สภูเก็ตฮาล์ฟมาราธอน (Bangkok Airways Phuket Half-Marathon)” รายการวิ่งที่ 4 ของ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2019” (Bangkok Airways Boutique Series 2019) นายกฤตธกร สิรภาพจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนสื่อสารการตลาด กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์สภูเก็ตฮาล์ฟมาราธอน (Bangkok Airways Phuket Half Marathon)” เป็นการแข่งขันวิ่งรายการที่ 4 จากทั้งหมด 6 รายการ ของบางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2019 (Bangkok Airways Boutique Series 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562อ่านรายเอียด


ตำแหน่งสุดยอดขุ่นแม่แห่งปี “Miss Mom Phuket 2019”

“แสงจันทร์ โหมดนอก” เจ้าของ รอยัล ไทย วิลล่าส์ คว้าตำแหน่งสุดยอดขุ่นแม่แห่งปี “Miss Mom Phuket 2019” Lifestyle in Thailand จัดงาน Miss Mom Phuket 2019 แข่งขันความแซ่บของคุณแม่อายุวัย 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ “แสงจันทร์ โหมดนอก” คว้ามงกุฎ Miss Mom Phuket 2019 พร้อมด้วยรางวัล Miss Angle Lifestyle โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี และนายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวด Miss Mom Phuket 2019 ณ โรงแรม รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยมีคุณแม่อายุ 40 ปีขึ้นไป เข้าร่วมประกวดถึง 17 ท่าน ชิงรางวัลรวมภายในงานมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยมีคุณจันฐิสา ใจกว้าง และ คุณศรัณย์ มิตรารัตน์ กล่าวรายงานการเปิด และต้อนรับแขกเข้าร่วมงาน การประกวด Miss Mom 2019 เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมตัวเหล่าบรรดาแฟนคลับของทางเพจ Lifestyle in Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจหญิงชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีความกล้าแสดงออกในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2562 ได้จัดการประกวด Miss Grand Mom เป็นครั้งที่อ่านรายเอียด


ชาวเลแหลมตุ๊กแกรวมตัวขับไล่ผู้ใหญ่บ้านอ้างมีพฤติกรรมอมเงินส่วนกลาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชาวไทยใหม่ (ชาวเล) แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ม.4 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นำโดย นายสัมพันธ์ นักสืบ พร้อมด้วย ชาวไทยใหม่กว่า 70 คนเดินทางมา เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แต่เบื้องต้นได้ขอให้ผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงได้ติดต่อสอบถามว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแกจะยินยอมลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ เมื่อได้คำตอบแล้วชาวบ้านจึงได้ได้มีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และนายฐิติชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของชาวบ้านในเบื้องต้น ก่อนที่จะให้ชาวบ้านส่งตัวแทนเข้าหารือและนำเสนอปัญหาความต้องการอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางตัวแทนชาวบ้านได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุที่ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านลาออกจากตำแหน่งแล้ว และทางนายฐิติชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก เพื่อสอบถามว่า กรณีที่ชาวบ้านต้องการให้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า ไม่ขอลาออกจากตำแหน่งและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง ส่วนกรณีที่ชาวบ้านจะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ให้ว่ากันไปตามขั้นตอน ทั้งนี้หลังจากชาวบ้านได้รับคำตอบแล้ว ก็แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้ออกจากตำแหน่ง โดยมีการเตรียมรายชื่อของชาวบ้านมาเรียบร้อยแล้ว โดยนายสัมพันธ์ นักสืบ ตัวแทนฯ ได้มอบรายชื่อของชาวบ้านจำนวน 609 ราย ผ่านทางนายฐิติชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังขอให้มีการตรวจสอบทางวินัยผู้ใหญ่บ้านฯ ตามที่เคยยื่นหนังสือไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยสำหรับประเด็นของการยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านฯ ให้ออกจากตำแหน่งนั้น ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน รหัสหมู่บ้านชุมชน 83010404 บ้านแหลมตุ๊กแก (SML) โต๊ะและเก้าอี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนรวม ชาวบ้านยังไม่ทันได้ใช้งาน ผู้ใหญ่บ้านได้ทำการบรรทุกโต๊ะเก้าอี้ไปนอกหมู่บ้าน และไม่มีการนำกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกเลย 2.ไม่มีการแสดงรายรับ-รายจ่ายของหมู่บ้าน ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และที่น่าตกใจรายรับดังกล่าวมีการนำเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนทำการเข้าบัญชีส่วนกลาง ทำให้ชาวบ้านตรวจสอบยากขึ้น อีกทั้งบาเดือนมีรายการถอนเงินออก รวมถึงไม่มีหลักฐานแสดงรายรับ-รายจ่ายเปิดเผยและชี้แจงในที่ประชุม 3.ไม่รับแจ้งตายของมารดานางสาวสุวรรณี หลักเกณฑ์ (ผู้ตายคือ นางดาวอ่านรายเอียด


พิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับโรงเรียนเกาะสิเหร่ และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” กำหนดจัดพิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อร่วมทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทสิทธิหน้าที่ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองได้ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 252 คน จากโรงเรียนเกาะสิเหร่ และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว”

ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว” ส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจมารีน่ามีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ขณะที่เจ้าท่าฯ เผย ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้าสู่ในระดับปกติแล้ว  วันนี้ (12 มิ.ย.62) ที่ห้องประชุม โบ๊ทพ้อยท์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อ.เมือง จ.ภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ที่ทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และบริษัท โบ๊ทลากูน จำกัด โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมนายปรีชา กล่าวว่า การจัดฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจมารีน่า เข้าใจถึงการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างถูกต้อง มีทักษะฝีมือและความชำนาญในการดูแลรักษาเรือท่องเที่ยว ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเดินเรือ และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขณะอยู่บนเรือนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวว่า มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ในส่วนของกรมเจ้าท่าจะเน้นใน 3 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรก คือเรื่องท่าเรือปลอดภัย ปัจจัยที่ 2 เรือปลอดภัย และปัจจัยที่ 3 เรื่องของคนที่ขับขี่เรือหรือว่าผู้ทำการในเรือ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ทำการในเรือ โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเรือ จึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บริษัท โบ๊ทลากูน จำกัด ในการจัดฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของคนขับขี่เรือได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็จะเน้นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเดินเรือทั้งหมด แล้วก็จิตสำนึกในการที่จะทำงาน โดยเฉพาะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรือ และเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรือโดยสาร ความรับผิดชอบ แล้วก็จิตสำนึกเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางน้ำโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเรือ ของกรมเจ้าท่า เรายังคงดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของทางจังหวัดอ่านรายเอียด


ทต.วิชิตจัดโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  ในโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท – ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “งามวิชิต ที่มิอาจลืม” – ประเภทวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ วิถีชีวิต” ชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลวิชิต  โทร. ๐๗๖-๕๒๕-๑๐๐ ต่อ ๐ หรือ ๑๐๒ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามผ่านกล่องข้อความ เพจประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารแนบใบสมัคร พร้อมระเบียบการประกวดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง http://www.phuket-vichit.go.th/news/detail/49510 ขอบคุณ ข่าวจากประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวิชิต