หน้าหลัก

Monday, June 10th, 2019

 

วีดีทัศน์แนะนำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2


การแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม

ใครชอบเที่ยวสมัครมาได้เลย #การแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม #ชิงเงินรางวัล 10,000 USD (300,000 บาท เลยนะพวกเธอ)  * #เที่ยวฟรี #ตั๋วเครื่องบินฟรี #ที่พักพร้อม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น เยาวชนชาวไทย 22 คน และ เยาวชนต่างชาติ 22 คน #คุณสมบัติผู้สมัคร • เยาวชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ(ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ จากต่างประเทศ )  อายุตั้งแต่ 18-35 ปี • มีทักษะในการใช้ Social Media และ สื่อออนไลน์ • มีทักษะทางด้านการเขียนบทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ Vlog • มีจิตอาสาที่จะนำความรู้และความสามารถของตนเองทุ่มเทเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชน #ภารกิจผู้เข้าแข่งขัน (วันที่ 24 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2562) 1. เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นตามโปรแกรมเรียนรู้ท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่คุณเลือก เป็นเวลา 6 วัน/5 คืน 2. สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของคุณผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบดังต่อไปนี้ a. ภาพถ่าย b. คลิปวิดีโอ c. บทความ จำนวน 1 บทความ #รางวัลสำหรับผู้ชนะ ผู้ชนะจะเป็นแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ 5 อันดับ ชาวไทย 5 อันดับ o อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท o อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท oอ่านรายเอียด