หน้าหลัก

Tuesday, July 2nd, 2019

 

จังหวัดภูเก็ตตรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี 8 มิย.นี้

จังหวัดภูเก็ตตรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่วันที่ 8 กรกฏาคมนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง ส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม อำเภอเมืองภูเก็ต สำหรับในวันนี้ทางคณะส่วนล่วงหน้านายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงตรวจพื้นที่ที่ทางนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับภารกิจในช่วงการฝึกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนั้น ทางนายกรัฐมนตรีจะได้มีการชมนิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ชมวีดิทัศน์ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ , ชมการสาธิตการฝึกในฐานต่าง ๆ จำนนวน 6 ฐาน ก่อนจะกล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึก หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตนายภัคพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของภารกิจการตรวจเยี่ยม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดจัดการฝึกขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้มีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตรการดูแลความปลอดภัยของประเทศไทยอีกด้วย …..ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต