หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นด้วยใจรักรักในงานครีเอทีฟและงานสร้างสรรค์เว็บไซต์ ด้วยพื้นฐานของหลักคิดที่ว่า งานไหนที่ทำขึ้นมาแล้วนั้น ถ้าทำแล้วเกิด ความสบายใจ สุขใจทั้งผู้จัดทำและผู้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ก็จะทำครับ ไม่ได้มุ่งหวังในเป้าประสงค์อื่น เพียงแต่ต้องการใช้เวลาว่างๆ ทำงานที่รัก เท่านั้น จึงทำเว็บไซต์นี้ ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งและเรื่องราวที่ดีๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางของจังหวัดภูเก็ต กลุ่มจังหวัดอันดามัน และข้อมูลการท่องเที่ยวของปักษ์ใต้บ้านเรา เท่านั้นอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะไม่นำมากล่าวไม่ได้ คือ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบ้านเรา ของประเทศไทยของเรา ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทย ต่างภาค ต่างจังหวัด ได้รับรู้ รับทราบ เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวทำเงินให้ประเทศอย่างมหาศาลในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่า เราจะเป็นส่วนน้อย ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำความสามารถของตัวเอง มาทำเว็บไซต์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้รับรู้เรื่องราวของเมืองไทย รับรู้ข้อมูล เพียงแต่มีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมสักคน เราก็ได้กำไรแล้วครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็ตาม