หน้าหลัก

เกาะญี่ปุ่น อีกหนึ่งเกาะสวยท้องทะเลเมืองระนอง

เกาะญี่ปุ่น หรือ เกาะกำกลาง สภาพพื้นที่มีภูเขาเล็ก ๆ ด้านหน้าเกาะเป็นแนวชายหาดทราย  สีขาวละเอียดนุ่ม น้ำทะเลใสสะอาดเห็นผืนทราย บริเวณรอบเกาะสามารถดำน้ำชมปะการังได้

การท่องเที่ยว ๓ เกาะดังกล่าว เช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้าน ติดต่อขอเช่าเรือกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ หรือรีสอร์ทบริเวณใกล้อุทยานฯ และชมรมเรือนำเที่ยว โทร ๐๘ ๖๒๗๑ ๐๓๗๓, ๐๘ ๖๒๗๑ ๐๓๗๓ ค่าเช่าเรือประมาณ ๒,๕๐๐ บาทต่อลำ นั่งได้ ๑๐ คน หรือเกิน ๑๐-๑๕ คน ราคา ๓,๕๐๐ บาท (ราคาเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามล่วงหน้า) และการนำเที่ยวหมู่เกาะกำเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. บนเกาะกำตกซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแหลมสน ที่ หส. ๓ เกาะกำ มีห้องน้ำให้บริการ รวมทั้งเก้าอี้สำหรับนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวัน ควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปด้วย เพราะไม่มีร้านค้าบนเกาะ

อุทยานฯ เปิดเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. มีบริการบ้านพัก ๓ หลัง ราคา ๑,๘๐๐ บาท เต็นท์พร้อมเครื่องนอน ราคา ๒๗๐ บาทต่อคืน และร้านอาหารบริการ  สอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน โทร. ๐ ๗๗๘๖ ๑๔๓๑-๒ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖, ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗  www.dnp.go.th การเดินทาง จากตัวเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-พังงา) ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ ๖๕๗ มีทางแยกบางเบน ตำบลม่วงกลวง เลี้ยวเข้าไปตามทางลาดยางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร