หน้าหลัก

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก  ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับเกาะปอดะ  ประกอบด้วยเกาะทัพ เกาะหม้อ และเกาะไก่ จะเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน เสมือนทะเลแหวกออกจนกลายเป็นหาดทรายสีขาวสะอาด เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะในช่วง ๕ วัน ของก่อนและหลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ฤดูกาลท่องเที่ยวคือเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี สามารถเช่าเรือได้จากบริเวณอ่าวนาง ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที ราคาเรือหางยาวเที่ยวไป-กลับคนละ ๓๐๐ บาท