หน้าหลัก

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ที่ทำการอุทยานฯ อยู่หาดบางเบน เลขที่ ๓๖/๖ หมู่ที่ ๔ บ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๖ มีพื้นที่ ๑๙๖,๘๗๕ ไร่ (๓๑๕ ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง ตำบลม่วงกลวง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เลยไปถึงตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และครอบคลุมถึงเกาะต่าง ๆ  ในทะเล  อันดามัน คือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ที่ทำการอุทยานฯ อยู่หาดบางเบน เลขที่ ๓๖/๖ หมู่ที่ ๔ บ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๖ มีพื้นที่ ๑๙๖,๘๗๕ ไร่ (๓๑๕ ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง ตำบลม่วงกลวง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เลยไปถึงตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และครอบคลุมถึงเกาะต่าง ๆ  ในทะเล  อันดามัน คือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ

อุทยานฯ มีภูมิอากาศสองแบบ คือ ฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน และฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน