หน้าหลัก

เกาะพยาม สวรรค์แห่งท้องทะเลระนอง

เกาะพยาม อยู่ใกล้เกาะช้าง พื้นที่ประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะ  ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพารา และประมงชายฝั่ง พื้นที่ตอนกลางของเกาะเป็นภูเขา ป่าไม้ บริเวณรอบเกาะมีชายหาดสวยงามขาวสะอาดหลายแห่ง และมีบริการที่พัก จุดท่องเที่ยว     ที่เป็นอ่าวต่าง ๆ ได้แก่ อ่าวแม่หม้าย อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นท่าเทียบเรือ และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่เกาะพยาม มีถนนคอนกรีตเชื่อมต่อไปสู่อ่าวเขาควาย และอ่าวใหญ่  อ่าวแม่หม้ายเป็นที่ชุมนุมร้านค้าทั้งอาหารและของใช้จำเป็นต่าง ๆ บริเวณอ่าวเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  ในช่วงบ่ายแสงอาทิตย์สะท้อนหาดทรายเป็นสีส้มสวยงาม และ วัดเกาะพยาม มีพระอุโบสถกลางน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และหลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่ริมน้ำหน้าวัด  อ่าวใหญ่ ทางตอนเหนือของอ่าวมีลำคลองสายเล็ก ๆ ส่วนทางตอนใต้เป็นโขดหิน และหาดทรายสีดำปนขาว เมื่อน้ำลดจะเป็นริ้วทรายขาวดำแปลกตา ทั้งเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ตกสวยที่สุดของเกาะพยาม

การเดินทาง จากตัวเมืองระนองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ลงเรือโดยสารที่    ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ (ท่าเรือเกาะพยาม เกาะช้าง) ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ ทางเข้าท่าเทียบเรือติดกับสถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำ มีเรือบริการ ๒ แบบ คือ เรือเมล์ ใช้เวลาเดินทาง   ๒ ชั่วโมง ออกจากท่าเรือเทศบาลฯ เวลา ๐๙.๓๐, ๑๔.๐๐ น. และออกจากเกาะพยาม เวลา ๐๘.๓๐, ๑๔.๐๐, ๑๕.๐๐ น. ค่าโดยสารเที่ยวละ ๒๐๐ บาท เรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง ๔๕ นาที ออกจาก    ท่าเทียบเรือเทศบาลฯ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. และ ออกจากเกาะพยาม เวลา ๐๗.๔๐-๑๗.๐๐ น.     ค่าโดยสารเที่ยวละ ๓๕๐ บาท  สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๖๓๗๗, ๐๘ ๗๒๗๗ ๗๑๗๗, ๐๙ ๘๖๗๐ ๑๐๗๙ นิธิพร โทร. ๐๘ ๖๖๘๔ ๔๘๖๔  สยาม สปีดโบ๊ท โทร. ๐๙ ๘๐๕๔ ๘๓๐๓, ๐๘ ๒๘๐๙ ๙๑๕๐, ๐๙ ๓๗๔๓, ๐๙ ๘๐๕๔ ๘๓๐๓, ๐๘ ๘๓๘๔ ๔๗๗๕