หน้าหลัก

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  มีพื้นที่ประมาณ  ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร (๒๕๐,๐๐๐ ไร่) ครอบคลุมอำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและเกาะ มีเขาหินปูนรูปร่างต่าง ๆ  สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ช่วงที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่

          เกาะปันหยี  เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ ๑ไร่ มีบ้านเรือน ๒๐๐ หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ขายของที่ระลึกและขายอาหาร

          เขาพิงกัน  เป็นเกาะที่อยู่บนหาด เหตุที่ชื่อนี้เพราะภูเขาหินแตกออกจากกัน หินที่เล็กกว่าเลื่อนลงมา ฐานจมลงไปในดินแยกห่างจากกัน ส่วนด้านบนยังคงพิงกันอยู่ ด้านหลังของเขาพิงกันมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็น เขาตะปูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเจมส์บอนด์มีลักษณะเหมือนตะปู อยู่กลางน้ำ อุทยานฯ เก็บค่าขึ้นเกาะชมเขาพิงกัน ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท

เขาหมาจู  อยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี เขาหมาจู เป็นภูเขาหินมีลักษณะคล้ายรูปสุนัขแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัวและหางเป็นพู่

เขาเขียน หรือ ภาพเขียนสี  อยู่ระหว่างทางไปยังเกาะปันหยี บริเวณหน้าผาจะมีรูปเขียนอายุไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ปี เป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ สันนิษฐานว่าวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่มาพักหลบมรสุม

ถ้ำลอด  เป็นเกาะกลางน้ำมีช่องเป็นปากถ้ำกว้าง ๕๐ เมตร สูง ๔๐ เมตร เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านไปทางอีกด้านของถ้ำได้ น็นบนเพดานถ้ำมีหินย้อย

เกาะพนัก  เป็นเกาะที่สวยงาม มีถ้ำและน้ำตกขนาดเล็ก ภายในถ้ำเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพายเรือแคนู ชมหินงอกหินย้อย

เกาะห้อง เป็นภูเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อน เมื่อแล่นเรือเข้าไประหว่างเกาะจะเหมือนอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่มีประตู ๒ บาน เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมความสวยงามของธรรมชาติโดยใช้เรือแคนู

เกาะละวะใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ โดยเดินทางด้วยเรือหางยาว ๒ ชั่วโมง เป็นเกาะเล็กที่มีหาดทรายขาว ใช้เวลาเดินรอบเกาะประมาณ ๓๐ นาที มีน้ำทะเลใสและปะการังน้ำตื้น เหมาะที่จะมากางเต็นท์พักผ่อน

การเช่าเรือล่องอ่าวพังงา มีเรือบริการนำเที่ยวออกจากท่าเรือต่าง ๆ ดังนี้

-ท่าเรือท่าด่านศุลกากร ใกล้โรงแรมพังงาเบย์ รีสอร์ท มีเรือนำเที่ยวให้เช่า

                   เรือสำหรับ    ๑-๘ คน    ราคา     ๑,๒๐๐ บาท

เรือสำหรับ  ๘-๒๐ คน    ราคา    ๒,๐๐๐ บาท

เรือสำหรับ  ๒๐–๔๐ คน ราคา    ๔,๕๐๐ บาท  ใช้เวลาเดินทาง ๓-๔ ชั่วโมง

การเดินทางไปท่าเรือท่าด่านโดยรถยนต์  อุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวเมือง ๘ กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข ๔   จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๔  เข้าไป ๔ กิโลเมตร ถึงท่าเรือท่าด่านศุลกากร หรือเดินทางโดยรถสองแถว ซึ่งมีรถออกจากตัวเมืองไปท่าเรือท่าด่านศุลกากรทุกวันสามช่อง

                   – ท่าเรือสุระกุล หรือ ท่าเรือกะโสม ในอำเภอตะกั่วทุ่ง

เรือสำหรับ   ๑–๑๐ คน   ราคา    ๑,๒๐๐ บาท

เรือสำหรับ  ๑–๒๐ คน    ราคา    ๑,๕๐๐ บาท

เรือสำหรับ  ๑–๓๐ คน    ราคา    ๑,๖๐๐ บาท

– ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

          เรือสำหรับ  ๒-๖ คน      ราคา   ๑,๒๐๐ บาท

เรือสำหรับ  ๗-๑๒ คน    ราคา    ๑,๕๐๐ บาท

เรือสำหรับ ๓๕-๔๕ คน   ราคา    ๔,๕๐๐ บาท  ใช้เวลาเดินทาง ๓-๔ ชั่วโมง

หมายเหตุ :   อัตราค่าเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้

ที่พัก  มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๔ ห้อง พักได้ ๔ คน ราคา ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าบริการคนละ ๓๐ บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ๘๐ หมู่ ๑ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐ โทร. /โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๑๘๘ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร.  ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th