หน้าหลัก

หาดปิหลาย

หมู่ 1 หมู่ 4 บ้านเขาปีหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ป็นหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีแนวต้นสนอยู่ตลอดแนวชายหาด และมีแนวหินอยู่ใต้น้ำตลอดแนวและหาดมีความลาดชันมาเที่ยวอันดามันแล้ว ไม่ได้ไปเก็บภาพสะพานไม้เกาะแก่ แห่งนี้ ไว้เป็นที่ระลึก  ด้วยชายหาดที่เงียบสงบ การเดินทางก็แสนจะง่ายดาย เลยสะพานสารสินไปเพียงนิดเดียว จะเจอหาดเขาปิหลาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักถ่ายภาพ ที่ชอบทิวทัศน์แบบนี้

                ภาพนี้ เอื้อ เฟื้อโดย.คุณชนาเมธ เดชพิชัย