หน้าหลัก

หมู่เกาะราชาหรือหมู่เกาะรายา

หมู่เกาะราชาหรือหมู่เกาะรายา ประกอบด้วย ๒ เกาะ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต คือ          เกาะราชาใหญ่ ชายหาดอยู่ทางด้านตะวันตก ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า เรียกบริเวณนั้นว่า “อ่าวปะตก” มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลที่ใสสะอาด คล้ายทะเลหมู่เกาะสิมิลัน บนยอดเขาทางตอนใต้ของอ่าวมีจุดชมวิว สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี “อ่าวสยาม” “อ่าวทือ” และทางตะวันออกของเกาะคือ “อ่าวขอนแค” เหมาะสำหรับการดำน้ำ ดูปะการังที่สมบูรณ์จุดหนึ่ง บนเกาะมีที่พักบริการ

เกาะราชาน้อย อยู่ห่างจากเกาะราชาใหญ่ ๑๐ กิโลเมตร เป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของหินปะการังจึงมีโขดหินมากกว่าหาดทรายทางด้านตะวันตก เป็นอ่าวเล็กๆ สำหรับจอดเรือ น้ำทะเลใสเป็นสีเขียวมรกตไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ แต่เป็นแหล่งตกปลาที่น่าสนใจจุดหนึ่ง

การเดินทาง สามารถติดต่อเช่าเรือเร็วจากอ่าวฉลอง ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง หรือติดต่อซื้อทัวร์จากบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัทดำน้ำ

ขอบคุณภาพ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต