หน้าหลัก

อ่าวไร่เลย์

หาดไร่เลย์ เป็นหาดที่โดดเด่นด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามด้วยหน้าผาทิวเขาหินปูนตระหง่าน มีแอ่งน้ำอยู่ระหว่าง หุบเขาและจุดชมวิวที่สวยงาม ชายหาดของไร่เลย์มี ๒ ฝั่ง คือหาดไร่เลย์ตะวันตก และหาดไร่เลย์ตะวันออก

กิจกรรมที่มีชื่อเสียง คือ การปีนผา แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาปีนผาที่นี่ บริเวณหาดทั้งสองฝั่งมีที่พักและบริษัทที่ให้บริการปีนผาตั้งอยู่ การชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์ตกที่หาดไร่เลย์เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

การเดินทางสามารถใช้บริการเรือหางยาวได้จากทั้งท่าเรืออ่าวนาง ค่าโดยสารคนละ ๑๐๐ บาท และท่าเรืออ่าวน้ำเมา ค่าโดยสารคนละ ๖๐ บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๕ นาที หาดถ้ำพระนาง ตั้งอยู่ติดกับหาดไร่เลย์เป็นหาดซึ่งมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตาและมีกิจกรรมปีนหน้าผาที่น่าตื่นเต้น การเดินทางใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที จากท่าเรืออ่าวนาง ค่าโดยสารคนละ ๑๐๐ บาท