หน้าหลัก

หาดสุรินทร์

เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ชาวตำบลเชิงทะเลและจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้จัดสร้างสัญลักษณ์ในสถานที่นี้ ขึ้น โดยความร่วมมือของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต หาดสุรินทร์ เป็นอีกหาดที่มีความสวยงาม เงียบสงบ เล่นนำ้ทะเลสีคราม บนชายหาดที่ขาวสะอาด เม็ดทรายละเอียด บรรยากาศโดยรอบสวยงาม มีทิวสนเรียงราย ร่มรื่น ส่วนบริเวณด้านทิศเหนือของชายหาด จะมีสนามกอล์ฟ สำหรับนักกีฬาหรือนักท่องเที่ยวทที่นิยมชมชอบกีฬาสุดโปรด ให้พักผ่อนกันได้หาดสุรินทร์ จะเป็นชายหาดเล็กๆ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหาดกมลา ของตำบลกมลาและหาดบางเทา ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการอยู่(Next News) »