หน้าหลัก

หาดเจ้าไหม ตรัง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อุทยานประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๕ ที่ทำการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ พื้นที่ดินสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ     ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยใหญ่อีก ๗ เกาะในทะเลตรัง ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม            นอกจากนั้นบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล จะทำการวิจัยหญ้าทะเล เป็นแหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน สนใจสอบถามขัอมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๓๒๕๘ อุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ๙๒๑๕๐ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๓๒๖๐

การเดินทาง อุทยานฯ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๔๗ กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายตรัง-สิเกา-ปากเมง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖-๔๑๖๒) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบชายหาดอีก ๔ กิโลเมตรท่าเรือเจ้าไหม(หาดยาว) สำหรับเดินทางไปเกาะลิบง  เกาะเหลาเหลียง ตะเกาะเกียง  ขับรถไปเอง จากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางตรัง-กันตัง ทางหลวงหมายเลข 403 ถึงสามแยกโรงพยาบาลกันตังเลี้ยวขวาขับผ่านหน้าโรงพยาบาลกันตัง  วัดควนทองสี  แล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกแรก   และตรงไปผ่านโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ขับตรงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงแยกโรงเรียนบ้านน้ำราบให้เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตรถึงท่าเรือ หรืออีกเส้นทางหนึ่งให้ขับผ่านแยกโรงพยาบาลกันตังไปจนถึงท่าน้ำกันตังแล้วนำรถลงแพขนานยนต์ข้ามฟากไปขึ้นฝั่งท่าส้ม แล้วขับรถตรงไปถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายหลัก ขับตรงไปจนกระทั้งถึงสามแยกโรงเรียนบ้านน้ำราบเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางน้ำราบ-หาดยาว ประมาณ 8 กิโลเมตาถึงท่าเรือ หรือใช้บริการรถตู้สายตรัง-หาดยาว ขึ้นรถได้ที่ ตลาดท่ากลาง ถ.ท่ากลาง