หน้าหลัก

เกาะเหลาเหลียง ดำน้ำ ดูปะการังที่เลตรัง

 

เกาะเหลาเหลียง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พื้นที่ตำบลเกาะสุกร เป็นเกาะแฝดที่ตั้งตระหง่านเคียงคู่กัน คือ เกาะเหลาเหลียงเหนือ และเกาะเหลาเหลียงใต้ เป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบ มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส รวมไปถึงแนวปะการังที่สวยงาม ฝูงปลาการ์ตูนและปลาสวยงามอื่น ๆ มีกัลปังหาหลากสีที่ยังสมบูรณ์และหาดูได้ยาก เกาะเหลาเหลียงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำน้ำตื้นและน้ำลึก

                การเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือเร็ว ประมาณ ๓๕ นาที และโดยเรือทัวร์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที หรือใช้บริการแพคเกจทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดตรังก็ได้ ซึ่งจะนำเที่ยวร่วมกับเกาะเภตราและเกาะตะเกียง