หน้าหลัก

รถยนต์

รถยนต์  จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

  • ใช้ทางหลวงหมายเลข  35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) จนถึงสามแยกวังมะนาวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกเข้าตัวเมืองชุมพร (สี่แยกปฐมพร) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา เข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทางเข้าท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยกหลักกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงสามแยก เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านที่ว่าการอำเภอทับปุด 1 กิโลเมตร จนถึงสามแยกเข้าตัวเมือง จังหวัดพังงา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงบ้านโคกกลอย จังหวัดพังงา เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 402 เข้าสู่จังหวัดภูเก็ต รวมระยะทางทั้งสิ้น 862 กิโลเมตร
  • ใช้เส้นทางตามข้อ 1 จนถึงสี่แยกตัวเมืองชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านอำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ถึงอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต รวมระยะทาง 890 กิโลเมตร เป็นเส้นทางคดเคี้ยวตามเขา