หน้าหลัก

ตลาดอินโฟ

ตลาดหน้าวัดพระธาตุ ตลาดวิถีวัฒนธรรมต้นแบบประเทศไทย

ถนนคนเดิน มากมายด้วยสินค้า สีสันยามค่ำคืนและวิถีชีวิตเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ที่นี่….นครศรีธรรมราชตั้งใจอยู่อีกอย่างคือ การแวะเข้าไปเที่ยวชม ด้านในบ้านท่านขุนฯเพราะไม่เคยมีโอกาสเข้าไป แต่ในวันนี้ ผิดหวังอีกแล้ว มีป้ายบอกว่ากำลังปิดปรับปรุงอาคารใหม่ ไม่เป็นไรครับ วันหลัง มาใหม่ได้ เราคนนครศรีธรรมราช..อย่างไรเสียเราคงได้มีโอกาสมาชมใหม่อีกในวันหน้างานวัดต้องมีหนังตะลุง  เมื่อก่อนมีหนังตะลุงถือได้ว่างานนั้น เป็นงานใหญ่ป้ายทางเข้าหน้าตลาด ฝั่งใกล้สี่แยกประตูชัยโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ตลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งถือได้ว่าการออกแบบสามารถสื่อความหมายได้ดีมาก เข้าใจได้ง่าย และเท่ห์ด้วยทราบมาว่า ตลาดนี้เริ่มเปิดวันแรกเมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2560  “หลาดหน้าพระธาตุ” หรือถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภายใต้สโลแกน “ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอ่านรายเอียด

คลองแดน สามคลอง สองจังหวัด

  ด้วยสภาพพื้นที่ของการเป็นรอยต่อของการเดินทางของคนหัวไทร คนระโนด คนชะอวด ที่ต้องใช้เรือเปฺ็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อไปทำธุระต่างๆของคนสองจังหวัดในอดีต เป็นชุมทางทางเรือของยุคและสมัยนั้น วันนี้ เปิดเป็นตลาดน้ำ ตลาดวิถิีของคนชุมชน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) วันนี้  คลองแดน คุณไปชมกันแล้วยัง?คลองแดน ชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอระโนต จังหวัดสงขลา “สามคลอง สองเมือง”เชื่อมต่อกับตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดที่เคยรุ่งเรืองในอดีต  ในสมัยก่อน คนในยุคนั้น จะรู้จักคลองแดน เป็นอย่างดี เพราะที่นี่ เป็นสถานที่เหมือนกับเป็นชุมทาง ในการเดินทางระหว่างอำเภอหัวไทรอ่านรายเอียด