หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต(สส.)

รู้หรือไม่? หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จากพรรคการเมืองเดียวกัน อาจจะแตกต่างกัน ไปตามเขตเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคเดียวกัน ที่ลงสมัครในแต่ละเขต อาจจะได้หมายเลขไม่ซํ้ากันขึ้นอยู่กับลําดับการสมัครในเขตพื้นที่ที่ผู้สมัคร ส.ส. ลงสมัคร ดังนั้น ก่อนเข้าคูหา เพื่อลงคะแนนให้ผู้สมัครที่ท่านชื่นชอบ ควรตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกอีกครั้ง ที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยลงคะแนน หรือศึกษาข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น smart vote หรือ สังเกตจากตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครนั้นสังกัดอยู่ซึ่งพิมพ์ไว้ในบัตรเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต(สส.) ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต(กกต.)

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

บรรยากาศการเปิดรับสมัคร ส.ส. ทั้ง 2 เขตวันสุดท้าย เต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้สมัครเดินทางมาสมัครกันอย่างต่อเนื่องโดยสรุปยอดผู้สมัครเขต 1 รวม 28 คนเขต 2 รวม 31 คน วันนี้ (8 ก.พ.62) บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร ปรากฎว่ามีผู้สมัครเดินทางมาลงทะเบียนสมัครกันอย่างต่อเนื่องทั้งสองเขตเลือกตั้ง สำหรับการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งฯของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่อ่านรายเอียด