หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง”

“ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง” ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก หลายประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งนี้ ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่น ประเทศไทย ทางภาครัฐก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหลายวิธีการด้วยกัน ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้าง อาทิ การออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 8 มาตรการ, การรณรงค์งดทำนาปรัง, การรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ฯลฯ การประหยัดน้ำ สามารถทำได้หลากหลายวิธี นอกจากการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วการประหยัดน้ำภายในครัวเรือนก็สามารถทำได้ เช่น 1. การเปิดน้ำอุ่นขณะอาบน้ำ ซึ่งปกติเวลาเราอาบน้ำอุ่น เราจะเปิดน้ำทิ้งรอให้น้ำอุ่นประมาณ 2 – 3 นาทีอ่านรายเอียด

ด่วน..ราชกิจจาฯประกาศใช้พรบ.ท้องถิ่นรวม 6 ฉบับแล้ว

เป็นไปตามคาด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๒ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ(กฎหมายจัดตั้ง)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖  ฉบับ  อันประกอบด้วย ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ๔.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๗)พ.ศ.๒๕๖๒ ๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๒ ๖.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติอ่านรายเอียด

บันทึก “งานดนตรีวิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ”ที่หัวไทร

เป็นที่กล่าวขานกันไปทั่ว เรียกได้ว่า เป็นข่าว เป็น”ท้อลค์ ออฟ เดอะทาวน์”ถ้าเป็นสำนวนชาวหัวไทร ก็ต้องว่า”แหลงกันสามวันสามคืนไม่จบ”  โด่งดังไปทั่วเมืองคอนภายในชั่วข้ามคืน กับงานดนตรีที่เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นและจัดได้ออกมาดีเกินคาด อีกทั้งยิ่งใหญ่ระดับภาคใต้ กับงานมหกรรมดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนลุ่มน้ำ “หัวไทร” ภายใต้คอนเซ็ปท์ ชื่องาน    “ปูสาด แลคอนเสิร์ต” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562  ณ. สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทรหรือสนามหน้าอำเภอหัวไทร(เก่า) ที่คนรุ่นก่อนรู้จักกันดีว่า เมื่อถึงเดือนห้าอ่านรายเอียด