หน้าหลัก

ข่าวท้องถิ่นบ้านเรา

จิตอาสาตำบลรัษฎา ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 7,000 ตัว

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลรัษฎา เครือข่ายภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 7,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านรายเอียด

เทศบาลตำบลรัษฎา เจรจากับห้างบิ๊กซี เพื่อขออนุเคราะห์พื้นที่จัดทำงานทะเบียนราษฎร

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการอำเภอยิ้ม  สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต  ภายในห้างบิ๊กซี สาขาภูเก็ต  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้มอบหมายให้นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายภีระพงศ์ พิสิษฐ์คุณานนท์ ประธานสภาเทศบาล นายนรสิงห์ อรรถธรรม นายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลและนายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ไปเจรจาในรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็น  เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ห้างบิ๊กซี สาขาถนนเทพกระษัตรีอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎาจัดค่ายเด็กและเยาวชน ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลาม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดอิสลาฮุดดีน หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎาเทศบาลตำบลรัษฎา โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา จำนวน 160 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎาได้เรียนรู้และศรัทธาในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามคำสอนของศาสนาอิสลาม สามารถนำความรู้ไปประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบอิสลาม ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาอ่านรายเอียด

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ตประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยรับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น) เพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟไหม้สำนักงานและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ การฝึกซ้อมสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น)ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและอาจส่งผลกระทบโดยตรงแจ้งให้เตรียมเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่อพยพทันที ภายในอาคารเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้นที่ ๒ มีผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างในอาคารและได้ทำการอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ในสำนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง ได้แก่อ่านรายเอียด

พิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับโรงเรียนเกาะสิเหร่ และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” กำหนดจัดพิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อร่วมทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทสิทธิหน้าที่ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองได้ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอ่านรายเอียด

ทต.ศรีสุนทร ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และจิตอาสาตำบลศรีสนุทรได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลศรีสุนทรและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ดินได้รู้จักหญ้าแฝกและเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ณ ขุมน้ำประปาบางมะรวน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตขอบคุณ ภาพและข่าวอ่านรายเอียด

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)วันนี้ (5 มิ.ย. 62) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการของเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมนายภูดิท กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลรัษฏา โดยการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และให้ประชาชนได้มีการเสนอสิ่งที่ต้องกรให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งหลักจากรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ทางเทศบาลจะได้มีการนำความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนเพื่อบรรจุลงในแผนของทางเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สำหรับความต้องการของชุมชนเช่น หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นอ่านรายเอียด

อบจ.ภูเก็ตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี 2562

วันที่ 5 มิ.ย. 62  ที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมนายวัชรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติกําหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อมอ่านรายเอียด