หน้าหลัก

กิจกรรมงานประเพณี

คอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ ๑๒๒ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย”

คอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ ๑๒๒ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย”  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน…รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมหอประชุมหลวงพ่อเพราและจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในงานพบกับศิลปิน “นนท์ ธนนท์” The Voice , “ป๊อป ปองกุล” โดยงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เวลา 18.00 น.  สามารถจองซื้อบัตรออนไลน์ได้แล้วที่ https://sportiq.page.link/pkw122 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Fanpage สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 076-212075 ,081-9704593อ่านรายเอียด