หน้าหลัก

กิจกรรมงานประเพณี

ฟรีคอนเสริ์ต”รัก💖ชาติ..รัก💖จังพังงา” เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี

📢โกไข่ เชิญชวนไปร่วมชมฟรีคอนเสริ์ต”รัก💖ชาติ..รัก💖จังพังงา” เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 👉ศุกร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป #📢โกไข่ เชิญชวนไปร่วมชมฟรีคอนเสริ์ต”รัก💖ชาติ..รัก💖จังพังงา” เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 👉ศุกร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป #กองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน #ฟรีคอนเสริ์ต #พังงา #โกไข่ 👍🥳👏👏 #โกไข่ 👍🥳👏👏