หน้าหลัก

บันทึกนักเดินทาง

วัดถ้ำสุวรรณคูหา

หมู่ 2 ตำบล/แขวงกระโสม อำเภอ/เขตตะกั่วทุ่ง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 วัดถ้ำสุวรรณคูหา หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง บริเวณใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวพังงา วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นวัดที่เก่าแก่ทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ ตัววัดตั้งอยู่ภายในภูเขาที่มีถ้ำน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากเรียงอยู่ต่อๆกัน แต่ละถ้ำมีชื่อเรียกต่างๆกัน อาทิ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด ฯ ส่วนทางประวัติศาสตร์วัดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นถ้ำที่ในอดีตพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาประพาส ดังที่เห็นภายในถ้ำมีพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยจารึกอยู่ ถ้ำที่สำคัญที่สุดภายในวัดถ้ำสุวรรณคูหาคือถ้ำมืด ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามมาก ถ้ำอื่นๆจะอยู่ลึกเข้าไปเป็นถ้ำตามธรรมชาติที่มีความสวยงามอลังการ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมวัดถ้ำสุวรรณคูหาจึงได้ทั้งทำบุญและเที่ยวธรรมชาติไปพร้อมๆกัน นอกจากนั้นวัดถ้ำสุวรรณคูหายังเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาตินิยมแวะเข้ามาเที่ยวชมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ส่วนมากจากโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงาจากจังหวัดต่างๆ ด้านนอกเต็มไปด้วยฝูงลิงอ่านรายเอียด

บ้านย่าจัน

ม.3 ต.เทพกระษัตรี (เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี) อำเภอถลาง บ้านเก่าย่าจันย่ามุก เป็นสถานที่สำคัญเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และปูชนียบุคคลสำคัญของถลาง เป็นที่ตั้งของศาล “บ้านย่า” (ย่าจัน ย่ามุก) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวถลาง ภายในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้ภายในมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น มีศาลาและที่นั่งพักผ่อน มีป้ายบรรยายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ   ผู้สนใจสามารถเข้าสักการะศาลบ้านย่า และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าไปยังพื้นที่บ้านเก่าย่าจันย่ามุกนี้อาจยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากล้อมรอบไปด้วยที่ดินเอกชน ถนนทางเข้าเส้นเล็กและเป็นหินบด   บ้านท้าวเทพกระษัตรี   ถ้าขับรถออกจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางสนามบินหรือพังงา ผ่านไปผ่านมาตรงแยกบ้านเคียน จะมีป้ายแนะนำ คนภูเก็ต เรียกว่า”บ้านย่ามุก”Lady Chan”sอ่านรายเอียด

อนุสรณ์สถาน สึนามิ เขาหลัก พังงา

อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาประวัติเรือต.813  เรือต.813 ลำนี้เป็นเรือในหน่วยงานกรมตำรวจ เป็นเรือตรวจการณ์ 813 หรือที่คนทั่วไปในนาม ต.813 จุดประสงค์หลักในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทางน้ำ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงของรัฐ สิ่งแวดล้อม สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ค้นหาและช่วยเหลือเรืออากาศยาน และผู้ประสบภัยทางน้ำ ประสานงานหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงาน กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆอ่านรายเอียด

หวันโพล้เพล้…ที่ชายเลหัวไทร

       เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย มากหลายศิลปิน คำขวัญอำเภอหัวไทร….ที่ลูกหลานชาวหัวไทร ท่องได้กันจนขึ้นใจ หัวไทร เมืองที่เคยได้ชื่อว่า”เมืองนากุ้ง” ที่เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น“ยุคทอง” ของคนหัวไทร ด้วยทำเลและสภาพของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทำให้ธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งและธุรกิจทีี่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงกุ้งที่นี่รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก นักธุรกิจ นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างมากมาย จนทำให้เศรษฐกิจหัวไทร ในขณะนั้นสูงที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังทำให้หัวไทรเจริญขึ้นเป็นอย่างมาก  ทั้งที่พื้นที่เดิมของหัวไทร เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว เป็นแหล่งผลิตข้าวชั้นดีแห่งหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนัง เป็นที่ทราบก้นดีว่าข้าวของหัวไทร เป็นข้าวที่มีคุณภาพ และได้หล่อเลี้ยงวิถีและชีวิตของคนใต้มาอย่างยาวนานได้กลับไปหัวไทรอ่านรายเอียด

อุโมงค์ทางลอดแยกบางคู

  อุโมงค์ทางลอดแยกบางคู(Bangkhu Underpass) จัดได้ว่าเป็นอุโมงค์ที่สวยที่สุดของเกาะภูเก็ตและจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภูเก็ตและของประเทศไทย ในอนาคตโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลย 402(เทพกระษัตรี) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402(เฉลิมพระเกียรติรัชกาล ที่ 9 -บายพาส) บริเวณแยกบางคู ตำบลเกาะแก้ว โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ยาว 790 เมตรจากบ้านสะปำไปยังหน้าโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตและจะมีการปรับถนนต่อเนื่องไปจนถึงบ้านเกาะแก้วใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ปี 2558ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 720 วัน  ดำเนินการก่อสร้างโดย กลุ่มบริษัทอิตัลไทย จำกัดตัวโครงการเป็นสามแยกระดับดิน ที่เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) กับทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต(ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9-บายพาส) เป็นเส้นทางเลี่ยงของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการขับรถตรงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอ่านรายเอียด

อุทยานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.อัมพวา อ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 11 ไร่ บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย ซึ่งที่บริเวณนี้มี ความสำคัญเพราะเป็นที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้หอกลาง ประดิษฐานพระบรมรูป ร.2 และโบราณวัตถุ หอนอนชาย แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชาวไทย หอนอนหญิงแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงโบราณชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณห้องครัว และห้องน้ำ แสดงลักษณะครัวไทยและห้องน้ำของชนชั้นกลาง นอกจากนี้ยังมีโรงละครกลางแจ้ง สวนพฤกษชาติ เป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดกว่า 140 ชนิด เช่น ยี่สุ่น ช้างโน้ม ทับทิมหนู สารภี และมีมะพร้าวพญาซอซึ่งเป็นพันธุ์หายากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้นำมาปลูกภายในอุทยานฯ  อ่านรายเอียด

พิพิธภัณฑ์นครศรีธรรมราช

เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนในอดีต ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบโบราณศิลปวัตถุที่สำคัญจำนวนมาก อันแสดงถึงความเป็นเมือง หรือชุมชนที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปกรรม และศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ เคยเป็นเมืองท่า และเมืองศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศได้มีโอกาสพาเพื่อนชาวต่างชาติ มาเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช เขามาจักรอาณาจักรอันเกรียงไกรในอดีต คือ เยอรมัน  ถ้าจะพาไปเที่ยวท่ี่อื่นๆเขาคงจะไม่ชอบ เพราะบ้านเขาเจริญมากกว่าบ้านเราหลายเท่า   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช คือเป้าหมายในการพาเพื่อนต่างประเทศจากเมืองมิวนิค เยอรมันอ่านรายเอียด