หน้าหลัก

การเดินทางเข้าเมือง

 ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์การท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

เป็นการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (โดยเครื่องบิน)
2.จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (ถนนเทพกระษัตรี)
3.จากถนนเพชรเกษม ผ่านทางประตูเมืองภูเก็ต(โดยรถยนต์)
4.จากท่าเรือภูเก็ต (รัษฎา)ท่าเรือภูเก็ต(ratsada port)