หน้าหลัก

ตลาดริมคลอง หัวไทร

ตลาดวิิถีชุมชน ตลาดประชารัฐ ตลาดน่าซื้อ ทุกวันอาทิตย์ เจอกัน หลาดริมคลองหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

Hua Sai, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat 80170

 

CR***Rigk Niyomdecha