หน้าหลัก

คลองแดน สามคลอง สองจังหวัด

 

ด้วยสภาพพื้นที่ของการเป็นรอยต่อของการเดินทางของคนหัวไทร คนระโนด คนชะอวด ที่ต้องใช้เรือเปฺ็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อไปทำธุระต่างๆของคนสองจังหวัดในอดีต เป็นชุมทางทางเรือของยุคและสมัยนั้น วันนี้ เปิดเป็นตลาดน้ำ ตลาดวิถิีของคนชุมชน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) วันนี้  คลองแดน คุณไปชมกันแล้วยัง?คลองแดน ชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอระโนต จังหวัดสงขลา “สามคลอง สองเมือง”เชื่อมต่อกับตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดที่เคยรุ่งเรืองในอดีต  ในสมัยก่อน คนในยุคนั้น จะรู้จักคลองแดน เป็นอย่างดี เพราะที่นี่ เป็นสถานที่เหมือนกับเป็นชุมทาง ในการเดินทางระหว่างอำเภอหัวไทร กับอำเภอระโนต หรือเดินทางต่อไปทำธุระหรือค้าขายยังจังหวัดสงขลา เพราะในสมัยก่อนไม่มีรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเหมือนในทุกวันนี้ ผู้คนจะใช้สายน้ำแห่งนี้ หล่อเลี้ยงชีวิตและการเดินทางไปมาหากัน ค้าขายกันมาโดยตลอด เมื่อก่อนจะมีทั้งเรือหางยาว เรืออีซูซู หรือเรือเมล์ วิ่งกันทั้งวันทั้งคืน ถือเป็นสายน้ำสายหลักแห่งหนึ่งที่คนหัวไทร ปากพนัง ชะอวด และระโนต ในจังหวัดสงขลาหรือเลยต่อไปถึงทะเลสาปสงขลา พัทลุง ได้ใช้สายน้ำสายนี้ เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้ใช้สัญจรไปมา เป็นแหล่งอารยธรรม อู่ข่าว อู่น้ำแห่งหนึ่งของภาคใต้

ทุกวันนี้  คลองแดนกลับมาฮิตติดปาก คนหนุ่ม คนสาว คนสมัยใหม่ ถือได้ว่าเป็นเหมือน “แลนด์มาร์ค”แห่งหนึ่งของคนในภาคใต้รวมถึงชาวไทยไปแล้ว เพราะวันนี้ คลองแดน กลับกลายเป็นตลาดชุมทาง ตลาดอนุรักษ์ ทั้งประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำไว้อย่างดี ด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งคลองแดนมี ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ที่ตั้งของตลาด ที่อยู่ริมน้ำ ตลาดริมคลอง ถึงสามสาย คือ คลองหัวไทร คลองชะอวดและคลองแดน สำหรับเดินทางไปอำเภอระโนต จังหวัดสงขลา ตลาดแห่งนี้ จึงได้สมญานามว่า ตลาดสามคลอง สองเมือง หรือทางด้านซ้ายคือ จังหวัดสงขลา ส่วนอีกทางด้านขวา คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้ เป็นจังหวัดที่สำคัญ ที่มีอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งในอดีต มีประวัติความเป็นมา มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย

ดังนั้น ในทุกวันเสาร์ ตอนเย็นๆ หลายๆคน จึงหวนนึกถึง “ตลาดคลองแดน” ตลาดซึ่งคนคลองแดน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนาด้วยแนวคิด สำนึกรักบ้านเกิด สร้างวิถีชุมชนขึ้นมา อย่างมีเสน่ห์และมนต์ขลัง ด้วยบรรยากาศแบบบ้านๆ  การเดินทางก็ไปได้ไม่ยาก และสะดวกสบาย เลยปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร ไปนิดเดียว ก่อนจะถึงบ้านหัวท่าเข็น จะมีทางแยกลงไปคลองแดน จะวิ่งผ่านบ่อกุ้งของชาวบ้านย่านนั้น ลงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับสินค้า ขนม อาหารพื้นบ้าน สัมผัส กับวิถีของผู้คนคลองแดน คนลุ่มน้ำปากพนัง คนลุ่มน้ำทะเลสาย ได้ทุกวันเสาร์ครับ