หน้าหลัก

กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จังหวัดภูเก็ต เชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และ เวลา 08:30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง ,จิตอาสาพระราชทาน: ชุดจิตอาสาพระราชทาน,ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

เวลา 10:00 น.พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณ หน่วยพิทักษ์ป่าบางแป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก, ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

เวลา 11:30 น.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ข้าราชการ : ชุดจิตอาสา,ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

เวลา 13.30 น.พิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ณ บริเวณพื้นที่สนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การแต่งกาย ข้าราชการ : ชุดจิตอาสา สวมหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน, จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน, ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลืองและในเวลา 18:00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง ,จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน, ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

ทั้งนี้ขอเชิญชวนข้าราชการ,จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวภูเก็ต ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองตามสถานที่และอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ขอบคุณ  ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต