หน้าหลัก

โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง 250 ส.ว

สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน 250 คน เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 194 คน และมาจากการสรรหาใน 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 50 คน

คลิ้ก ดูรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
List-of-senators_2562.pdf (7 downloads)