หน้าหลัก

ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะและท่าเทียบเรือช่องหลาด

กรมเจ้าท่า….ขอเชิญประชาชนและผู้นำชุมชน ชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ ประชุมชี้แจงโครงการและผลการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะและท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา ดังนี้

– วันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลป่าคลอก
– วันที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อ. เกาะยาว จ. พังงา
– วันที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จ. พังงา
– วันที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่