หน้าหลัก

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันพุธที่ 25 เมษายน 2562  เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ (นาหลวง) กองทัพภาคที่ 4 โดยพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในศูนย์  โดยมี พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน.3 นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายไกรสรณ์ มะหะหมัด นายทหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลรัษฎา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน  ประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการ ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินไปดูสภาพพื้นที่จริงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน น้ำกิน น้ำใช้ ที่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และได้แจ้ง ว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกคน ทุกหน่วยงาน และได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ที่ท่านลงมาวันนี้ เพือมาดูสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนและทางกองทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยประชาชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนยานพาหนะ และกำลังพลที่จะให้การสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน หากไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ และหากเกินขีดความสามารถของกองทัพภาคที่ 4 หากจำเป็นกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพิ่มเติม