หน้าหลัก

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 8 พฤษภาคม

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการวันกาชาดโลก วันที่ 8 พฤษภาคม และ โครงการ สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญบริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย

วันนี้ (29 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มีการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ และมีนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตลอดเดือนเมษายน 2562 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในเดือน พฤษภาคม 2562 กำหนดจัดโครงการและกิจกรรมสำคัญ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย ประกอบด้วย โครงการวันกาชาดโลก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น. และโครงการ สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญบริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. (รับหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน)
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้บริจาคโลหิต ในวันและเวลาดังกล่าว

ขอบคุณ….สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ……สำนักงานจังหวัดภูเก็ต/ภาพ